Organisation

Utbildningsorganisation
Inom ramen för skadepreventionskomceptet Heta Arbeten® arrangeras utbildning för hetarbetare, tillståndsansvarig och brandvakt. Brandskyddsföreningen har avtal med fristående utbildningsarrangörer som i nästa led utbildar hetarbetare. Arrangörerna måste alltid anlita  certifierade instruktörer som har genomgått och klarat instruktörsutbildning för Heta Arbeten®.

Läs mer om utbildningsorganisationen

Utskott och kommittéer
Kommitténs ledamöter är utsedda av Brandskyddsföreningens styrelse och har till uppgift att utveckla, förankra och kommunicera verksamheten inom Heta Arbeten®.