Bli instruktör

Instruktör är den person som handleder under utbildningstillfällena.

För att bli certifierad instruktör Heta Arbeten® behöver du:

  1. ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.
  2. Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®. Gäller dig som tidigare inte varit instruktör.
  3. gå utbildningen Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®
  4. följa de krav och anvisningar som specificeras i normen för instruktörer- SBF 2013. 

Instruktörsutbildningen med start hösten 2019 gäller till och med 31 december 2024 

Instruktör tillståndsansvar Heta Arbeten®

För att bli en certifierad instruktör tillståndsansvar Heta Arbeten® behöver du

  1. vara utbildad och erfaren instruktör Heta Arbeten®
  2. gå instruktörsutbildning tillståndsansvar Heta Arbeten®

En instruktör är anställd av eller har avtal med en arrangör. Som instruktör kan du även vara ägare av en enskild firma som är en godkänd utbildningsarrangör. Nya instruktörer utbildas på initiativ av en arrangör. 

För information om priser, se prislistan.

”Jag drivs av att lära ut”

Det var aldrig en pojkdröm för Björn Wennerholm att bli brandman. Ändå blev det inom brandskyddsområdet han fastnade – och han kom att bli en av de drivande krafterna inom Heta Arbeten®.