Bli instruktör

Instruktör är den person som handleder under utbildningstillfällena.

För att bli certifierad instruktör Heta Arbeten® behöver du:

  1. ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.
  2. Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®. Gäller dig som tidigare inte varit instruktör.
  3. gå utbildningen Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®
  4. följa de krav och anvisningar som specificeras i normen för instruktörer- SBF 2013. 

För att kunna arbeta som instruktör Heta Arbeten® behöver du också vara ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®

För information om priser, se prislistan.

”Jag drivs av att lära ut”

Det var aldrig en pojkdröm för Björn Wennerholm att bli brandman. Ändå blev det inom brandskyddsområdet han fastnade – och han kom att bli en av de drivande krafterna inom Heta Arbeten®.