Bli instruktör

Instruktör är den person som handleder under utbildningstillfällena.

För att bli certifierad instruktör Heta Arbeten® behöver du:

  1. ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.
  2. Pedagogisk erfarenhet eller dokumenterad kompetens enligt något av följande alternativ:

    a) Styrkt erfarenhet av att regelbundet genomfört utbildningar yrkesmässigt. Undervisningen ska omfatta minst 10 dagar per år de senaste två åren.

    b) Genomförd utbildning på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Kursplanen ska ha innehållit minst 2,5 högskolepoäng inom pedagogik.

    c) Genomförd annan utbildning i pedagogik om minst 8 timmar. Här rekommenderas utbildningen Pedagogik för Instruktör Heta Arbeten®

  3. gå utbildningen Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®
  4. följa de krav och anvisningar som specificeras i Instruktion instruktör Heta Arbeten® (HA 021). 

För att kunna arbeta som instruktör Heta Arbeten® behöver du också vara ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®

För information om priser, se prislistan.

”Jag drivs av att lära ut”

Det var aldrig en pojkdröm för Björn Wennerholm att bli brandman. Ändå blev det inom brandskyddsområdet han fastnade – och han kom att bli en av de drivande krafterna inom Heta Arbeten®.