Bli instruktör

Instruktör är den person som handleder under utbildningstillfällena.

För att bli en certifierad instruktör Heta Arbeten® behöver du gå en instruktörsutbildning för Heta Arbeten® (18 december 2019 startar en ny utbildningsperiod. Instruktörsutbildningen med start hösten 2019 gäller till och med 31 december 2024) och följa de krav och anvisningar som specificeras i normen för instruktörer- SBF 2013-2. 

För att bli en certifierad instruktör tillståndsansvar Heta Arbeten® behöver du vara utbildad och erfaren instruktör Heta Arbeten® och gå instruktörsutbildning tillståndsansvar Heta Arbeten®

En instruktör är anställd av eller har avtal med en arrangör. Som instruktör kan du även vara ägare av en enskild firma som är en godkänd utbildningsarrangör. Nya instruktörer utbildas på initiativ av en arrangör. 

Årsavgiften för en instruktör för Heta Arbeten® hittar du i prislistan.

Säkerhetsregler

Klicka på länken för att läsa mer om säkerhetsreglerna.