Aktuellt

Här hittar du senaste nyheterna och uppdateringarna för Heta Arbeten®

Falska certifikat från Norge, var uppmärksam vid tillståndsgivning!

Norsk Brannvernforeningen har informerat oss om att det just nu figurerar falska certifikat för heta arbeten från Norge. Dessa falska certifikat ger inte behörighet och kan innebära stora risker då det inte går att säkerställa att personen har rätt utbildning och kunskap för att utföra ett hett arbete. Det kan även innebära att försäkringen vid eventuell brand inte kan garanteras gälla. Läs mer om de falska certifikaten och vad som känneteckar dem. 

Hur kan vi säkra upp mot brand vid renoveringen?

Vid renovering eller ombyggnation finns risk för bränder. Kanske görs heta arbeten nära ett lättantändligt material eller så stängs ordinarie skyddssystem tillfälligt av. Vad ska du som beställare göra för att minimera brandrisken? Läs hela artikeln hos forvaltarforum.se.

Störningar i produktionen ledde till brand – Brandskyddsföreningen om brandsäkerhet i industrin

Inte sällan hör man om bränder inne på industrierna, något som kan få ödesdigra konsekvenser för likväl medarbete som fabrik. Lars Brodin, brandingenjör och expert på systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen, ger en inblick i brandarbetet och hur viktig industrisektorns brandsäkerhet är. Läs hela artikeln hos uochd.se. 

Sveriges industrier måste öka brandsäkeheten - för samhället, medarbetarna och miljön

En brand kan få ödesdigra konsekvenser för en kommun, ett samhälle eller Sverige i stort. Bränder kopplade till heta arbeten sker i regel på olika slags industrier eller byggarbetsplatser. Under 2022 ryckte räddningstjänsterna ut till 1068 bränder eller brandtillbud inom industrin. Förutom att det är farligt för medarbetarna innebär en stoppad eller avbruten produktion allvarliga följder för Sveriges utveckling och riskerar stora konsekvenser inom industrisektorn. Läs hela artikeln hos nordiskaprojekt.se. 

”Det brinner i fabriken” - Brandskyddsföreningen förklarar

Inte sällan hör man om bränder inne på industrierna, något som kan få ödesdigra konsekvenser för likväl medarbete som fabrik. Lars Brodin, brandingenjör och expert på systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen, ger en inblick i brandarbetet och hur viktig industrisektorns brandsäkerhet är. Läs hela artikeln hos verkstaderna.se. 

Förbättrade regler för gasolbrännare vid tätskiktsarbete på tak – vad gäller egentligen?

Se vårt BrandSnack där vi ger svar på frågor som; Vad gällde förut och vad är det som gäller nu? Vilka krav finns i försäkringsvillkoren? Får lågan sticka ut? Vilket verktyg får jag använda i olika miljöer? Finns det några godkända verktyg att köpa? Hur vet jag att ett verktyg är godkänt? Vem har ansvaret att se till att godkända verktyg används? Vad händer om reglerna inte efterlevs? Vi visar även exempel på verktyg som är tillverkat enligt Norm SBF 2023. Se webbinariet här!

artic_paper_150x92.pngSå ökar Lidköping Energi säkerheten med Heta Arbeten® PREMIUM

Att se till att en arbetsplats är säker är ett viktigt uppdrag som kräver stort ansvar. Men många på dessa poster dränks av tidskrävande pappersarbete som gör det svårt att få en översikt på exempelvis vilka tillstånd man har. Lidköping Energi hittade en effektiv lösning på detta genom att börja använda Heta Arbeten PREMIUM, Brandskyddsföreningens verktyg för digital tillståndshantering.

– Nu sparar vi mycket tid och har betydligt bättre överblick, säger Mikael Klasson, Arbetsmiljösamordnare på Lidköping Energi.
Läs om Lidköping Energi arbete och vad de tycker om Heta Arbeten® PREMIUM

Nya regler för gasolbrännare tillåter lågutstick

Det tidigare reglerna för gasolbrännare var mycket strikta och tillät inget lågutstick utanför verktyget. Något som många gånger gjort det svårt att arbeta effektivt och få till ett kvalitetsmässigt hållbart tak. Många av de verktyg som används på marknaden har trots inkapsling av lågan ändå haft ett långt lågutstick. Dessa verktyg är och har aldrig varit godkända. Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® påbörjade därför tillsammans med takbranschen ett arbete för att ta fram nya regler för gasolbrännare som faktiskt fungerar.

När arbetet med det nya ramverket för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats påbörjade övertog Brandskyddsföreningen och regelgruppen ansvaret för de nya reglerna och den 1 januari träder SBF 2023:1 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor ikraft. Det vill säga det blir nya regler för gasolbrännare som tillåter ett begränsat lågutstick för att möjliggöra för takbranschen att genomföra brandsäkra och hållbara jobb. Ett begränsat lågutstick kan tillåtas under förutsättning att SBF 2023 övriga krav efterlevs. Läs mer om SBF 2023:1 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor.

Nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats från 2023

Från och med årsskiftet träder Brandskyddsföreningens ramverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i kraft. Det nya ramverket ska säkerställa en bibehållen hög kvalitet i behörighetsutbildningen för de som ska arbeta med brandfarliga heta arbeten, samt i de säkerhetsregler som branschen arbetar efter.
Läs om de nya säkerhetsreglerna

artic_paper_150x92.pngArctic Paper Grycksbo digitaliserar sitt brandskyddsarbete med Heta Arbeten® PREMIUM

I industrier eller på arbetsplatser där brand kan orsakas är säkerhet av högsta prioritet. Förebyggande insatser vid heta arbeten är vitalt för att minska riskerna för skador på såväl maskiner, produktioner och människor. Men trots att det är ett viktigt område med nödvändiga rutiner är det ett arbete som är svårt att standardisera och behoven kan skilja sig från en aktör till en annan. Därför har Arctic Paper digitaliserat sitt heta arbete med Heta Arbeten® Premium.
Läs om Artic Papers arbete och vad de tycker om Heta Arbeten® PREMIUM

nytt_ramverk_200x150.pngBrandskyddsföreningen släpper nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten

Brandskyddsföreningen släpper ett nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat ett enhetligt ramverk som kan antas och accepteras av hela marknaden. Ramverket träder i kraft från och med årsskiftet 2023 och kan då tillämpas av marknadens aktörer. Läs hela pressemedelandet från Brandskyddsföreningen

Hans-Eric_aktuellt200x150.pngErfarenhet och en handbrandsläckare räddade familjehemmet

Hans-Eric är kvalitetskontrollant inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® med 30 år erfarenhet inom räddningstjänsten. Han är också en av många hjältar på Brandskyddsföreningen. Den 6 april lyckades han med sin erfarenhet och ”kompis”, sin hanbrandsläckare på 6 kg, förhindra att en familjevilla brann ner. Läs hela artikeln här

 

Ett enkelt steg från papper till mobil

Niklas Persson på Västfastigheter är en av dem som använder app Heta Arbeten® och skriver digitala tillstånd. Han ser bara fördelar med att ta det digitala steget – och har inspirerat andra att prova.

– Jag förstår att vissa personer kan känna att det är en tröskel att ta sig över, men till dem kan jag bara säga: Prova! Igenkänningsgraden från pappersversionen till den digitala varianten är hög, så du kommer snabbt att förstå hur det fungerar. Det är väldigt behändigt att ha allt samlat i mobilen, säger Niklas Persson, drifttekniker med ansvar för brandskydd och säkerhet på Västfastigheter. 
Läs mer om hur Västfastigheter jobbar med appen och Heta Arbeten®

Hur digitaliserar vi heta arbeten säkert?

På vårt företag utförs många brandfarliga heta arbeten och vi har hört att det finns en app för att sköta tillståndsgivningen via mobilen. Hur fungerar det, och vilka andra funktioner finns det i appen?

Läs om hur du kan använda app Heta Arbeten för att digitalisera heta arbeten.lisera heta arbeten.

 

”Jag drivs av att lära ut”
För Björn Wennerholm var det alrdig en pojkdröm att bli brandman. Ändå blev det inom brandskyddsområdet han fastnade – och han kom att bli en av de drivande krafterna inom Heta Arbeten®. Läs hela intervjun Björn Wennerholm och hans arbete med Heta Arbeten®

 

 

id06_200x150.png

Nu blir det ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®
Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas. ”Det ökar säkerheten på våra byggen och underlättar arbetet betydligt”, säger Magnus Wickström, försäkringsansvarig på Peab.  Läs hela artikeln om hur PEAB ökar säkerheten med Heta Arbeten® och ID06 Kompetensdatabas

 

Heta-Arbeten®-möjliggör-registrering-i-ID06_200x150.jpg

Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen. Registreringen sker enkelt och kostnadsfritt via app Heta Arbeten® och kommer vara möjlig från den 14 januari 2021.

digitalisering_200x150.pngDigitalisering – vägen framåt för Heta Arbeten®
Mindre administration utan att tulla på säkerheten. Förra året lanserades en digital version av tillstånd och kontrollistan för heta arbeten. Under hösten lanseras webbappen som ger tillgång till de viktigaste funktionerna direkt i mobilen. Läs hela artikeln

 

 

vaxa_avhorning_200x100.png”Utbildningen anpassas till vår verklighet”

Växa Sverige genomför varje år omkring 70 000 avhorningar. För att kunna avhorna kalvarna på ett brandsäkert sätt går all personal behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Läs hela artikeln

 

bengt.jpg

Heta Arbeten® en modern 30-åring – kvalitet i fokus
Sedan konceptet Heta Arbeten® introducerades 1990 har det bidragit till ökad kunskap, säkrare arbetsplatser och minskade skadekostnader. I takt med att konceptet vuxit fram har även kvalitetsarbetet utvecklats. I dag bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som går som en röd tråd genom hela konceptet.

Läs hela artikeln här

 

Nytt utseende certifikat Heta Arbeten®
certifikat2020.png
Nu får certifikat Heta Arbeten® nytt utseende. På baksidan finns dessutom en QR-kod som går att skanna – vilket gör det lätt att kontrollera behörigheten. Ingen behöver byta ut sitt gamla certifikat. Båda varianterna kommer att vara giltiga samtidigt. Se giltighetstiden på certifikatet. Läs mer.

 

 

Nya riktlinjer

  • Hästskoning - SBF HA-012
    Nya bestämmelser för att underlätta tillståndsgivningen för Heta Arbeten vid hästskoning.
  • Hornbränning - SBF HA-015
    Formellt gäller de grundläggande reglerna för Heta Arbeten® även för den som utför hornbränning. Beroende på typ av anläggning gäller olika försäkringsvillkor