Aktuellt

Här hittar du senaste nyheterna och uppdateringarna för Heta Arbeten®

Viktig information om certifikat Heta Arbeten® med anledning av covid-19
På grund av de restriktioner som rekommenderas för att minska smittspridningen av covid-19 har många i dagsläget svårt att resa till och delta på lärarledda utbildningar. För oss är det också viktigt att en hetarbetare ska kunna fortsätta sitt arbete. Med anledning av detta förlängs de certifikat Heta Arbeten® som går ut i mars 2020. Dessa kommer att vara giltiga till och med den 17 april 2020. De personer som har certifikat som går ut i mars kommer att informeras via e-post eller sms.

Tips! Det går alltid att kontrollera giltigheten på ett certifikat Heta Arbeten® genom att söka i vår databas som du hittar här.

Brandskyddsföreningen följer noga utvecklingen kring covid-19 och kommer vid behov att uppdatera information och riktlinjer efter uppdateringar från Folkhälsomyndigheten. Håll dig informerad här på hetaarbeten.se eller via Mina Sidor (för hetarbetare, arrangörer och instruktörer).

Heta Arbeten® på flera språk

Tillstånd- och kontrollistan Heta Arbeten® finns nu på tjeckiska, arabiska, thailändska, persiska, rumänska och spanska De utökade språken kommer också att införas i den digitala Tillstånd- och kontrollistan Heta Arbeten® senare under året. Målet är att fler ska kunna ta del av tillståndslistan på ett språk de behärskar väl. Tillstånd- och kontrollista på alla språk hittar du här.

 

Nytt utseende certifikat Heta Arbeten®
certifikat2020.png
Nu får certifikat Heta Arbeten® nytt utseende. På baksidan finns dessutom en QR-kod som går att skanna – vilket gör det lätt att kontrollera behörigheten. Ingen behöver byta ut sitt gamla certifikat. Båda varianterna kommer att vara giltiga samtidigt. Se giltighetstiden på certifikatet. Läs mer.

 

 

Färre bränder på landets arbetsplatser tack vare Heta Arbeten®
Varje år utbildas cirka 70 000 personer i Brandskyddsföreningens skadeförebyggande koncept HetaArbeten®. Konceptet är en av de mest effektiva satsningar mot bränder på arbetsplatser som har gjorts i Sverige. Heta Arbeten® lanserades 1990 och i år firar det framgångsrika konceptet 30 år. Läs hela pressmeddelandet.

 

Nya instruktörer Heta Arbeten® får grundkurs
ny instruktor.pngHeta Arbeten® har genomgått en större uppdatering inför nästa certifieringsperiod 2020-2024. En av de stora nyheterna är att nya instruktörer genomgår en dags grundutbildning. Under hösten var det premiär för kursen.

Läs hela artikeln i Brandsäkert 

 

 

Certifikat Heta Arbeten®
Brandskyddsföreningen har genom åren tagit fram ett antal olika säkerhetsregler, riktlinjer, normer och checklistor inom områden som brandlarm, sprinkler, fastighet och inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®. Samverkan sker med olika aktörer såsom försäkringbolag, branschorganisationer, partners, olika företag, certifieringsorgan och sakkunniga inom respektive område. Rekommendationerna inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® har Brandskyddsföreningen tagit fram i samarbete med försäkringsbolagen.

Artikel sid 11, bilaga i Dagens Industri, september 2019. Läs hela artikeln här.

Nyhet! Brandskyddsföreningens digitala tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten®

Du som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® har tillgång till den nya digitala tillstånd- och kontrollistan för Heta Arbeten®. Den är framtagen för att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta ditt jobb som tillståndsansvarig ute på fältet. Listan fungerar bäst på mobiltelefon eller läsplatta med går självklart även att använda på en dator. Genom din inloggning på Mina sidor får du tillgång till tillståndslistan och alla dessa funktioner.
Läs mer om den digitala tillstånd- och kontrollistan för Heta Arbeten®

Ny fördjupningsutbildning - Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten®

Nya riktlinjer

  • Hästskoning - SBF HA-012:1
    Nya bestämmelser för att underlätta tillståndsgivningen för Heta Arbeten vid hästskoning.
  • Hornbränning - SBF HA-015:1
    Formellt gäller de grundläggande reglerna för Heta Arbeten® även för den som utför hornbränning. Beroende på typ av anläggning gäller olika försäkringsvillkor

Uppdaterade säkerhetsregler