Arctic Paper Grycksbo digitaliserar sitt brandskyddsarbete

I industrier eller på arbetsplatser där brand kan orsakas är säkerhet av högsta prioritet. Förebyggande insatser vid heta arbeten är vitalt för att minska riskerna för skador på såväl maskiner, produktioner och människor. Men trots att det är ett viktigt område med nödvändiga rutiner är det ett arbete som är svårt att standardisera och behoven kan skilja sig från en aktör till en annan. Därför har Arctic Paper digitaliserat sina heta arbete med Heta Arbeten® Premium.

artic_paper_top.pngAlla som jobbar med heta arbeten vet att det innebär en gedigen skyddsprocess, för att förhindra brand, som med all rätt innehåller viktiga rutiner. Med APP Heta Arbeten® inledde Brandskyddsföreningen, en digitalisering av processen. Appen stöttar de personer som utför eller ger tillstånd för heta arbeten. Nästa steg var att ta fram en digital plattform, Heta Arbeten® PREMIUM som hjälper företag att samla allt som har med heta arbeten och tillstånd på ett och samma ställe. 

Maria Melin Wittberg är brandskyddstekniker på Arctic Paper. Arctic Paper tillverkar tryckpapper och produktionen kräver ett gediget brandsäkerhetsarbete.  

– Vi på Arctic Paper Grycksbo, likt andra verksamheter som jobbar med brandfara till vardags, insåg att vi behövde en nystart. Tidigare hade man alla tillstånd för heta arbeten i pappersformat, vilket gjorde det komplicerat att följa upp vilka tillstånd vi faktiskt hade. Då började vi med att använda appen Heta Arbeten, säger Maria Melin Wittberg.

En webbaserad tjänst som ger fullständig kontroll med flexibilitet

Idag använder Arctic Paper Grycksbo även Heta Arbeten Premium, en tjänst som möjliggör en överblick och en omfattande kontroll över verksamhetens alla tillstånd. 

maria_artic.png– I Heta Arbeten® Premium har vi möjlighet att följa statistik, vilket är väldigt viktigt när man jobbar med sådana här typer av arbetsuppgifter. Vi kan till exempel genom statistiken se hur många tillstånd vi skriver och hur lång tid ett tillstånd tar. Det gör i sin tur att vi ser om vi behöver mer personal vilket ger oss bättre framförhållning. Det blir också säkrare för oss i de områden där vi har högre risker, både risker för personskador och explosion men även produktionsbortfall och ekonomiska risker.  

Olika verksamheter ser olika ut, och därmed även när det kommer till produktionsprocesser och vad det finns för risker. Heta Arbeten Premium ger verksamheten möjlighet att själva lägga till rutiner och kontroller i sina skyddsarbeten.  

– Vi har olika områden i fabriken som innebär högre risk än andra. Där blir det viktigt med speciella instruktioner vid heta arbeten eftersom det annars kan vara lätt att glömma. Det kan också vara lätt att missa information. Och då uppstår det risk att det händer en olycka.

"Kan vi hindra ett produktionsavbrott har vi tjänat in avgiften för Heta Arbeten® PREMIUM i flera år framöver. Så för oss var det ett självklart val att använda tjänsten."

Förebygga kostsamma produktionsavbrott

Produktionsavbrott är inte bara otroligt kostsamt, det kan även orsaka en snöbollseffekt av problem. Premium stöttar förebyggandet av oönskade avbrott.

– I våra maskiner har vi infrasprinklers som reagerar på om man ska utföra svetsning. Utför man svetsning utan att stänga av våra infrasprinklers går vårt papper av och vi får ett produktionsbortfall. I Premium kan jag göra egna listor för tillståndsgivning. När man sedan ska svetsa i närheten av en maskin kommer det då upp information i appen som frågar om den tillståndsansvariga har ringt och stängt av infrasprinklerna. Alltså, kan vi hindra ett sådant produktionsavbrott har vi tjänat in avgiften för Heta Arbeten® Premium i flera år framöver. Så för oss var det ett självklart val att använda tjänsten.  

Som Maria nämner måste man ta hänsyn till den mänskliga faktorn i alla arbeten och behandla den för vad den är, en reell risk. Men genom att skräddarsy sina listor för riskbedömningen vid heta arbeten får den tillståndsansvarige upp rätt tillståndslista för rätt plats och arbete och risken minskas.

Genom Heta Arbeten® Premium har Arctic Paper Grycksbo gått ifrån att hantera tillstånd i pappersform till en digital plattform som placerar dem i framkant av det digitala brandskyddsarbetet.

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Se hur Heta Arbeten® PREMIUM kan hjälpa ditt företag, boka en kostnadsfri demo här!

 

Anmäl dig till öppen demo!

Låt oss berätta hur ditt företag kan effektivisera arbetet och öka säkerheten vid heta arbeten med - Heta Arbeten® PREMIUM.