Snart kan du med certifikat Heta Arbeten® registrera dig i ID06 Kompetensdatabas

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen. Registreringen sker enkelt och kostnadsfritt via app Heta Arbeten® och kommer vara möjlig från den 14 januari 2021.

Heta-Arbeten®-möjliggör-registrering-i-ID06_200x150.jpgByggföretagen Peab, Skanska, Veidekke och JM har enats om att använda den digitala lösningen ID06 Kompetensdatabas för att öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. ID06 samlar alla utbildningsbevis på ett och samma ställe - något som både förenklar för personalen och ökar säkerheten på arbetsplatsen. Nu ansluter sig Brandskyddsföreningen till ID06 och möjliggör därmed för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin utbildning i kompetensdatabasen.

ID06 Kompetensdatabas på byggarbetsplatser

Det har sedan länge funnits särskilda krav på utbildning och certifikat för att få utföra olika riskabla arbetsmoment, där exempelvis heta arbeten ingår. I byggbranschen anlitas många underentreprenörer i olika projekt och det är inte alltid lätt att kontrollera att all personal på arbetsplatsen verkligen har den utbildning som arbetsmomentet kräver. Registreringen i ID06 Kompetensdatabas underlättar för en snabbare och säkrare kontroll på arbetsplatsen så att rätt medarbetare har rätt kompetens för arbetsmoment som kan medföra en ökad brandrisk.

- "Vi har utvecklat ID06 Kompetensdatabas för att underlätta för såväl företag som deras medarbetare att hantera utbildningsbevis, och samtidigt öka säkerheten på våra arbetsplatser. Med ID06 minskar arbetsbördan för exempelvis platschefer och säkerhetsansvariga. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks, säger Peter Nilsson, verksamhetsområdeschef på ID06".

Registrering via app Heta Arbeten®

BSF_mitt-certifikat_200x150.pngBrandskyddsföreningen kommer nt att erbjuda möjlighet till registrering i ID06 Kompetensdatabas föra alla med certifikat Heta Arbeten®. Detta är kostnadsfri och kommer göras i den nya appen Heta Arbeten®.  Du som får nytt certifikat Heta Arbeten® kommer vid utbildningstillfället att få möjligheten att registrera din utbildning i ID06. Du som redan har ett giltigt certifikat kommer kunna registrera din utbildning i ID06 i efterhand.

Registreringen kommer vara möjlig från och med den 14 januari 2021. Brandskyddsföreningen sköter administration och står för registreringskostnaden.

 

Vad är app Heta Arbeten®?
App Heta Arbeten® är framtagen för att finnas som ett stöd och som ett verktyg i hetarbetarens vardag både under och efter utbildningen. Läs mer om fördelarna med appen och om hur man hämtar hem den

Vad är ID06 Kompetensdatabas?
ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis för individen, för företaget och ute på byggarbetsplatsen. Individens utbildningsbevis och behörigheter kopplas till det personliga ID06-kortet, som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats. Förutom Heta Arbeten® kan utbildningar och certifikat i exempelvis asbest, elsäkerhet, fallskydd, härdplaster och säkra lyft registreras i ID06 Kompetensdatabas. Läs mer om ID06 Kompetensdatabas