App Heta Arbeten®

App Heta Arbeten® är framtagen för att finnas som ett stöd och som ett verktyg i hetarbetarens vardag både under och efter utbildningen. Man laddar ner den på sin smartphone, genomför sin certifiering och har sedan alltid tillgång till de senaste nyheterna och funktionerna, bara ett tryck bort.

Hur hämtar jag hem appen?
Navigera till app.hetaarbeten.se i webbläsaren på din smartphone, logga in och ladda ner appen till din startskärm. Inloggningsuppgifterna är de samma som du använde på Mina sidor. Detta är en så kallad webbapp och laddas hem via adressen ovan INTE via Google Play eller App Store.

Här finns enkla instruktionsfilmer som visar hur du hämtar hem appen till din hemskärm på mobilen.
Iphone, iOS 
Android

Vad kan jag som hetarbetaren göra i appen?
Med appen har du alltid tillgång till:
- ditt digitala certifikat som även finns tillgängligt off-line
- att registrera dittcertifikat i ID06 Kompetensdatabas
- den digitala tillståndslistan underlättar, vägleder och stödjer dig genom tillståndsgivningen
Kunskapsbanken, där du hittar fördjupad och sökbar information.

Kunskapsbanken vad är det?
Kunskapsbanken är en del av app Heta Arbeten®. Här hittar du fördjupad och sökbar information kring bland annat:

 • Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
 • Tillståndsgivning
 • Hetarbetsteamet
 • Riskbedömning
 • Brandkunskap
 • Lagar och regler

Läs mer om Kunskapsbanken här. 

Kostar det något att använda app Heta Arbeten® ?
Nej, appen är helt kostnadsfri. Alla som har gått behörighetsutbildningen Heta Arbeten® och har certifikat Heta Arbeten® kan hämta hem och använda appen.

Måste jag ha ett certifikat Heta Arbeten® för att kunna ladda hem appen?
Ladda hem appen kan du först göra när du har loggat in. Logga in kan du göra när:

 1. du har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® eller 
 2. när instruktören på utbildningen har markerat dig som klar för att genomföra ditt certifieringstest.

Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag då?
Du som har certifikat har redan ett konto i appen. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord går detta att återställa via länken "Jag har glömt mitt lösenord".

Observera att lösenordet måste vara minst åtta tecken långt och innehålla tecken från minst tre av nedanstående teckengrupper.

Gemener: a-ö
Versaler: A-Ö
Siffror: 0-9
Specialtecken: !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

Hur vet jag om jag har ett giltigt certifikat Heta Arbeten®?
Du kan söka i vår databas med alla giltiga certifikat. Sök giltigt certifikat här.

Vad kan jag göra i den digitala tillståndslistan?
Den digitala tillståndslistan har många funktioner som underlättar och vägleder dig genom tillståndsgivningen och höjer säkerheten på arbetsplatsen. Här kan du bland annat:

 • hitta och kontrollerar giltiga certifikat Heta Arbeten® genom automatisk sökning mot databasen
 • lägga till andra certifikat* för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i rollen som hetarbetare eller brandvakt.
 • lagra alla tillstånd digitalt
 • enkelt växla mellan språk
 • dokumentera arbetet med bilder

Använder du den digitala tillståndslistan kan du vara säker på att du alltid använder den senaste versionen av tillstånds- och kontrollistan för Heta Arbeten®. Mer information om den digitala tillståndslistan hittar du här.

*Brandskyddsföreningen ansvarar endast för behörighet och kompetens hos personer som gått behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

Hur lägger jag till ett annat certifikat i den digitala tillstånds- och kontrollistan?
Ett annat certifikat kan manuellt läggas av tillståndsansvariga när tillståndet startas. Annat certifikat går att lägga till för rollen hetarbetare eller brandvakt. I den digitala tillståndslistan väljer man ”Annat certifikat”, därefter land och registrerar sedan nödvändiga uppgifter. Nästa gång samma person ska vara en del i hetarbetateamet hittar man enkelt denne via funktionen för senast använda hetarbetare.

Vem ansvarar för att säkerställa personens kompetens när denna läggs till den digitala tillstånds- och kontrollistan?
Det är den tillståndsansvariga och i förlängningen beställaren som ansvarar för att anlita personal med rätt behörighet och kompetens.

Liksom tidigare kan Brandskyddsföreningen endast ansvara för behörighet hos personer som gått behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Dessa går enkelt att söka fram i den digitala tillståndslistan.

Vem kan lägga till annat certifikat i den digitala tillstånds- och kontollistan?
Den som har certifikat Heta Arbeten® och är tillståndsansvarig för arbetet kan starta tillståndet och lägga till hetarbetare eller brandvakt med annat certifikat.

Vilka uppgifter är det som behövs för att lägga till ett annat certifikat i den digitala tillstånds- och kontrollistan?
De uppgifter som behövs för att kunna lägga till ett annat certifikat framgår tydligt i den digitala tillståndslistan och är förnamn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer, certifikats-Id och giltighetstid.