Xylem digitaliserar och höjer säkerheten – med Heta Arbeten® Premium

Företag som utför arbeten med verktyg som alstrar värme måste följa specifika regler. Dessa arbeten sker ofta på tillfälliga arbetsplatser vilket kräver att inblandade från olika håll måste samspela – något som kan vara ganska krångligt. Sedan Xylems fabrik i Emmaboda började använda Brandskyddsföreningens tjänst Heta Arbeten® PREMIUM har detta dock blivit betydligt enklare.

xylem_top.png

För att få arbeta med heta arbeten kräves det specifik utbildning och certifikat. Brandskyddsföreningen Heta Arbeten® har utbildat hetarbetare sedan 1990 och sedan 2015 har de utbildat över 500 000 personer. De har även utvecklat digital lista för riskbedömningen för tillståndsansvariga via APP Heta Arbeten®. På efterfrågan från aktörer i branschen skapade Brandskyddsföreningen sedan Heta Arbeten® PREMIUM, en webbtjänst kopplad till appen som erbjuder översikt över arbetet, anpassningar på tillståndslistan och notiser till olika roller – en tjänst som Xylem nu använder och är mycket nöjda med.

" Det finns så mycket potential som jag tror att vi kan utnyttja ännu bättre, vilket är den allra största vinningen​."


Xylem tillverkar pumpar och utför arbeten både på fasta platser och på tillfälliga arbetsplatser, främst för ombyggnationer och renoveringar och har samarbetat med Brandskyddsföreningen länge. De började använda PREMIUM för att få bättre funktionalitet och för att digitalisera sin verksamhet.

Simon Bogefors - xylem.png– Innan antecknade vi på pappersblock vilket gjorde att vi inte hade någon uppföljning. Nu kan vi få statistik, en tydligare överblick på var det pågår arbeten och detaljnivån på säkerheten är hög. Vårt vaktbolag kan exempelvis enkelt se var det pågår arbeten, berättar Simon Bogefors, säkerhetschef på Xylem.

Positiv respons från tillståndsansvariga
Tjänsten Heta Arbeten® PREMIUM fyller ett år i maj där de första företagen som använt den varit med och anpassat tjänsten för att den ska bli så bra som möjligt. Xylem är ett utav dessa företag som varit med i ett tidigt stadie. Simon berättar att Brandskyddsföreningen varit lyhörda på deras förslag på förbättringar som utvecklat tjänsten till vad den är idag. Han tror också att det finns utvecklingsmöjligheter från Xylems sida att använda tjänsten ännu mer.

– Det finns så mycket potential som jag tror att vi kan utnyttja ännu bättre, vilket är den allra största vinningen. En annan del av PREMIUM som varit mycket givande för oss är möjligheten att lokalanpassa både utifrån behörigheter och lokaler och tillståndslistor.

De tillståndsansvariga hos Xylem är de som använder appen och skriver sina tillstånd med, den digitala tillståndslistan och är även de som är mest nöjda med tjänsterna enligt Simon.

– Responsen har i princip enbart varit positiv. De upplever att arbetet går betydligt snabbare, att det uppkommer färre frågor och att arbetet håller en högre kvalitet eftersom appen anpassar sig till alla ändringar som görs i PREMIUM. Överlämningsarbetet om ansvariga skiftar har också fungerat så mycket smidigare, avslutar han.

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Se hur Heta Arbeten® PREMIUM kan hjälpa ditt företag, boka en kostnadsfri demo här!