Behörighetsutbildningen leder till ett mer brandsäkert beteende

Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och ledande på marknaden. Heta Arbeten® är ett koncept som räddat egendom för miljontals kronor de senaste 30 åren. Sofia Ronnheden, Miljö- och arbetsmiljösamordnare samt brandskyddskoordinator på Karlstad Energi, menar att den omfattande utbildningen ger medarbetare ett mer brandsäkert beteende: – Jag ser att Behörighetsutbildning Heta Arbeten® gör att mina kollegor får ett annat tänk kring exempelvis riskbedömning, men även ett mer brandsäkert arbetssätt.

Sofia_150.jpgKarlstad Energi är ett bolag som producerar energi från biomassa, och erbjuder sina kunder produkter och tjänster för att enklare kunna leva ett mer hållbart liv. För ett företag som Karlstad Energi är det förebyggande brandsäkerhetsarbetet viktigt. Sofia Ronnheden är miljö- och arbetsmiljösamordnare men har även rollen som brandskyddskoordinator, en roll i vilken hon dessutom ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet:

– Mitt jobb är att se till att vi har ett systematiskt arbetssätt med vårt brandskydd. Det är även jag som fördelar ansvaret att skriva tillstånd för heta arbeten inom organisationen. Alla behöver utbildning och har gått behörighetsutbildningen.

En behörighetsutbildning som ständigt utvecklas

Brandskyddsföreningen har utbildningsarrangörer över hela landet och erbjuder utbildningstillfällen både på plats och på distans, alltid med utbildade och certifierade instruktörer. Sofia gick Behörighetsutbildning Heta Arbeten® hos en arrangör i Karlstad för några år sedan och tyckte att särskilt den praktiska släckövningen var bra – och viktig att genomföra.

Den som gått Behörighetsutbildning Heta Arbeten® får ett certifikat som är giltigt i fem år, och efter det behöver du gå en ny utbildning för att behålla behörigheten. Martin Andersson är arbetsledare på Karlstad Energi och har gått utbildningen fem gånger, första gången på 1990-talet. Han menar att varje utbildningstillfälle inte har varit det andra likt:
– Jag har ju sett hur utbildningen har utvecklats, både materialet och det som lärs ut. Kursmaterialet har uppdaterats varje gång jag gått utbildningen.

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® utvecklas hela tiden för att anpassas efter nya metoder och krav, samt företagens behov. Brandskyddsföreningen undersöker systematiskt inträffade händelser för att kunna kartlägga vilka säkerhetsregler som missas ute på arbetsplatserna, något som även det håller utbildningen både uppdaterad och aktuell.

"En viktig effekt av utbildningen är att man förstår sitt ansvar."

Alltid riskbedömning på plats

När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats och dessutom anses brandfarligt ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler följas, vilket är ett försäkringskrav för att få möjlighet till full ersättning i händelse av brand.

Martin_150.pngMartin är en av de tillståndsansvariga på företaget/i organisationen och tre till fyra gånger i veckan bedömer han om arbete som ska utföras medför risk för brand. Han påpekar att riskbedömningen som alltid är en del i tillståndsgivningen även ökar brandsäkerheten generellt. Enligt Sofia märks det dessutom att Martin har gått behörighetsutbildningen flera gånger eftersom han genomför gedigna och systematiska riskbedömningar innan han skriver tillstånd:
– Vid ett specifikt tillfälle när ett bränslehanteringssystem med damm skulle hanteras, diskuterade vi länge hur vi skulle gå tillväga. För Martin var det då jätteviktigt att kontrollera att lokalen var korrekt sanerad och förberedd, eftersom det var han som skulle skriva tillstånd för hetarbetet säger Sofia och fortsätter:
– Det tycker jag är ett viktigt resultat av utbildningen, att man förstår sitt ansvar.

Heta Arbeten® – en helhet för brandsäkerhet

Karlstad Energi använder sig av APP Heta Arbeten®, och det bästa med appen är enligt Sofia att den skapar en helhet. Via den kan du till exempel kontrollera behörighet på hetarbetare och brandvakt direkt, oavsett var i landet personen har gått utbildningen. För Martin som skriver tillstånd är en annan fördel med appen att man där kan skriva digitala tillstånd direkt i mobilen. I appen hittar man även svar på frågor kring riskbedömning och metoder.

Karlstad Energi har dessutom använt tjänsten Heta Arbeten® PREMIUM sedan årsskiftet 2022/23. Sofia tycker verktyget fungerar bra:
– En av fördelarna med Heta Arbeten® PREMIUM är att vi får en överblick över alla våra heta arbeten. PREMIUM ger oss också värdefull statistik. Snart har vi samlat på oss tillräckligt med underlag för att ta ut detaljerad statistik, då kommer Heta Arbeten® PREMIUM att vara ännu mer värdefull för oss.

 

 

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetplats. Hitta utbildning här!

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.