Förbättrade regler för gasolbrännare vid tätskiktsarbete på tak – vad gäller egentligen?

Den 1 januari 2023 började nya regler för gasolbrännare gälla, SBF 2023 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor. Det tidigare reglerna för gasolbrännare var mycket strikta och tillät inget lågutstick utanför verktyget. Något som många gånger gjort det svårt att arbeta effektivt och få till ett kvalitetsmässigt hållbart tätskikt. De förbättrade reglerna tillåter ett begränsat lågutstick förutsatt att den nya normen följs.

 

Under detta BrandSnack ger svar på frågor som: Vad gällde förut och vad är det som gäller nu? Vilka krav finns i försäkringsvillkoren? Får lågan sticka ut? Vilket verktyg får jag använda i olika miljöer? Finns det några godkända verktyg att köpa? Hur vet jag att ett verktyg är godkänt? Vem har ansvaret att se till att godkända verktyg används? Vad händer om reglerna inte efterlevs? Vi visar även exempel på verktyg som är tillverkat enligt Norm SBF 2023

För vem? Detta BrandSnack riktar sig i första hand till dig som beställer, upphandlar eller ger tillstånd för tätskikts- och takläggningsarbeten. Men även du som tillverkar eller säljer material och verktyg för dessa arbeten behöver ha koll på gällande regler. 

 

Nya regler för gasolbrännare vid tak och  tätskiktsarbete tillåter lågutstick

Läs hela SBF 2023 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor på Brandskyddsföreningens sida

Nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats 2023

Läs SBF 506 Säkerhetsregler för brandafrliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats på Brandskyddsföreningens sida.