Digital tillstånds- och kontrollista

Vad kan jag göra i den digitala tillståndslistan?
Den nya digitala tillståndslistan vägleder dig genom tillståndsgivningen genom frågor som anpassas efter det arbete som ska utföras. Här finns också många smarta funktioner som underlättar tillståndsgivningen och höjer säkerheten på arbetsplatsen. Här kan du bland annat:

  • Skriva tillstånd direkt i mobilen via APP Heta Arbeten®
  • hitta och kontrollerar giltiga certifikat Heta Arbeten® genom automatisk sökning mot databasen
  • lägga till andra certifikat* för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i rollen som hetarbetare eller brandvakt.
  • lagra alla tillstånd digitalt
  • dokumentera arbetet med bilder
  • skicka notiser till hetarbetsteamet under och efter arbetet
  • överlåta tillståndet till annan tillståndsansvarig

Använder du den digitala tillståndslistan kan du vara säker på att du alltid använder den senaste versionen av tillstånds- och kontrollistan för Heta Arbeten®. Mer information om den digitala tillståndslistan hittar du här.

*Brandskyddsföreningen ansvarar endast för behörighet och kompetens hos personer som gått behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

Jag är van att skriva tillstånd med hjälp av tillståndsblocket. Är det svårt att börja använda den digitala tillståndslistan?
Det vi hör från dem som börjat använda den digitala tillståndslistan är att igenkänningsfaktorn mellan papperslistan och den digitala är stor. Den digitala listan guidar dig på ett pedagogiskt sätt genom riskbedömningen med frågor som är relevanta för det arbetet som ska utföras. Risken att göra fel är minimal.

Testa skriva demotillstånd!
Är du nyfiken på digitala tillstånd? Nu kan du testa i en säker miljö där ingen kan gå fel. Se filmen . så här testar du skriva demotillstånd i APP Heta Arbeten®

Vem kan skriva tillstånd?
Alla med certifikat Heta Arbeten® kan skriva tillstånd i den digitala tillstånds- och kontrollistan.

Vem kan lägga till bilder och kommentarer i tillståndet?
Alla i hetarbetsteamet har möjlighet att lägga till bilder och kommentarer under det pågående arbetet. 

Finns det något sätt att identifiera och särskilja tillstånden åt?
Ja, alla tillstånd har ett unikt ID.

Vilka arbetsmetoder finns att välja på?
De metoder som finns som förval i den digitala tillstånds- och kontrollistan är: tigersåg, rodell, svetsning, skärning, lödning, hetluft, asfaltsgryta och gasolbrännare. Utöver detta kan du lägga till andra/egna metoder när du skriver ditt tillstånd genom att välja "annat".

Hur länge lagras de digitala tillstånden?
Du kommer åt de tillstånd du skriver i den digitala tillståndslistan i 18 månader. Efter detta arkiveras tillståndet.

Kan jag överlåta tillståndet till en annan tillståndsansvarig i den digitala tillstånds- och kontrollistan?
Ja, det finns en funktion för att överlåta tillståndet.

Jag vill skicka tillståndet till min arbetsgivare efter avslutat arbete. Går det?
Ja, ett pågående och avslutat tillstånd kan exporteras som pdf och skickas vidare till berörda personer via e-post. 

Kan min arbetsgivare/företag få en överblick och statistik över alla tillstånd som skrivs i den digitala tillståndslistan?
Ja, vår tjänst Heta Arbeten® PREMIUM erbjuder den möjligheten.

Hur lägger jag till ett annat certifikat i den digitala tillstånds- och kontrollistan?
Ett annat certifikat kan manuellt läggas av tillståndsansvariga när tillståndet startas. När du trycker för att lägga till hetarbetare eller brandvakt i den digitala tillståndslistan väljer du ”Annat certifikat”, därefter land och registrerar sedan nödvändiga uppgifter. Nästa gång samma person ska vara en del i hetarbetateamet hittar du enkelt denne via funktionen för senast använda hetarbetare.

lägg till annat cert_1.pnglägg till annat cert_2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem ansvarar för att säkerställa personens kompetens när denna läggs till den digitala tillstånds- och kontrollistan?
Det är den tillståndsansvariga och i förlängningen beställaren som ansvarar för att anlita personal med rätt behörighet och kompetens.

Notera att Brandskyddsföreningen endast kan ansvara för behörighet hos personer som har certifikat Heta Arbeten®. Dessa går enkelt att söka fram i den digitala tillståndslistan.

Vem kan lägga till annat certifikat i den digitala tillstånds- och kontrollistan?
Den som har certifikat Heta Arbeten® och är tillståndsansvarig för arbetet kan starta tillståndet och lägga till hetarbetare, brandvakt och brandvakt efterbevakning med annat certifikat.

Vilka uppgifter är det som behövs för att lägga till ett annat certifikat i den digitala tillstånds- och kontrollistan?
De uppgifter som behövs för att kunna lägga till ett annat certifikat framgår tydligt i den digitala tillståndslistan och är förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, certifikats-Id och giltighetstid.