Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör Heta Arbeten®

Svaren är uppdelade efter ämnesområden och du når dem genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster.

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor

Vad är Heta Arbeten®?

Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept med utbildning och certifiering av människor som arbetar med brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Vad är Heta Arbeten®?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?