Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®.

Svaren är uppdelade efter ämnesområden och du når dem genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster.

Distansutbildning Heta Arbeten?
Smittspridningen av covid-19 har skapat en svår situation då många kursdeltagare inte kan ta sig till behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Med anledning av detta kan arrangörer inom Heta Arbeten® från och med den 7 april 2020 hålla behörighetsutbildningen Heta Arbeten® på distans. 
Frågor och svar om distansutbildning.

Vad är heta arbeten?
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor

Vad är Heta Arbeten®?
Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept med utbildning och certifiering av människor som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Vad är Heta Arbeten?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.

Heta Arbeten® en modern 30-åring – kvalitet i fokus

Sedan konceptet Heta Arbeten® introducerades 1990 har flera hundra tusen personer certifierats och konceptet bidragit till ökad kunskap, säkrare arbetsplatser och minskade skadekostnader. I takt med att konceptet vuxit fram har även kvalitetsarbetet utvecklats. I dag bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som går som en röd tråd genom hela konceptet.