Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®.

Svaren är uppdelade efter ämnesområden och du når dem genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster.

Vad är heta arbeten?
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor

Vad är Heta Arbeten®?
Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept med utbildning och certifiering av människor som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Vad är Heta Arbeten?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.