FAQ

Vad är heta arbeten?
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor.

Vad är Heta Arbeten®?
Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept som sedan 1990 har gett en radikal minskning av antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och minskat skadekostnaderna av dessa med över 75 procent. Läs mer om vårt skadepreventionskoncept här.

Vad är Behörighetsutbildning Heta Arbeten®?
Detta är utbildningen som ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats rätt kunskap. Utbildningen ger deltagaren ett personcertifikat Heta Arbeten®Läs mer om behörighetsutbildningen Heta Arbeten här®.

Var kan jag utbild mig?
Vänd dig till en av Brandskyddsföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. De finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer Heta Arbeten®. Hitta utbildningstillfälle här. 

Vad är Heta Arbeten?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.

Heta Arbeten® en modern 30-åring – kvalitet i fokus

Sedan konceptet Heta Arbeten® introducerades 1990 har flera hundra tusen personer certifierats och konceptet bidragit till ökad kunskap, säkrare arbetsplatser och minskade skadekostnader. I takt med att konceptet vuxit fram har även kvalitetsarbetet utvecklats. I dag bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som går som en röd tråd genom hela konceptet.