Tillståndsansvarig

Vad menas med en tillståndsansvarig?
Innan brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats överhuvudtaget får genomföras måste tre viktiga funktioner finns på plats; tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som ger tillstånd för arbetet.

Vilken kompetens krävs för att få vara tillståndsansvarig vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats?
Den som tecknar fler än ett tillstånd per år skall ha behörighet Heta Arbeten® och ha erfarenhet av brandskydd. Den tillståndsansvarige skall vara skriftlig utsedd av beställaren för uppgiften.

Vem utser en tillståndsansvarig?
Säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats säger att en tillståndsansvarig ska utses skriftligen av beställaren av dessa arbeten.

Måste den tillståndsansvariga ha en skriftlig delegering?
Den som är tillståndsansvarig ska ha en skriftlig delegering. Det som styr detta är den första onumrerade säkerhetsregeln som handlar om tillstånd.

Hur utser jag som beställare en tillståndsansvarig?
Kontrollera först att den som ska vara tillståndsansvarig har giltigt certifikat Heta Arbeten® eller motsvarande. Du kan enkelt söka fram giltiga certifikat Heta Arbeten® via hetaarbeten.se eller direkt i den digitala tillståndslistan Heta Arbeten® som finns i app Heta Arbeten®. Därefter ska du skriftligen delegera uppgiften som tillståndsansvarig. Exempelblanketter för delegering hittar du också på här på sidan "regler och blanketter". Den som utses som tillståndsansvarig ska acceptera delegeringen. Av delegeringen ska det framgå om uppgiften får delegeras vidare eller inte. Med delegeringen ska följa resurser att utföra uppgiften i form av tid, kunskap/giltigt certifikat och kanske också ekonomiska medel. Om förutsättningar att utföra uppgifterna på ett korrekt sätt saknas sak den tillståndsansvarige ges möjlighet att returnera delegeringen.

Vem är tillståndsansvarig vid arbete i villa?
I villaförsäkringar finns inga villkorskrav att följa. Det finns inte heller några krav på att privatpersoner ska ha kunskap om regelverket i heta arbeten.

Frågor och svar om tillstånds- och kontrollistan hittar du här

Säkerhetsregler

Läs gärna mer om säkerhetsregler, klicka på länken.

Utbildning för dig som är tillståndsansvarig Heta Arbeten®

En utbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten®. Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig.