Tillståndsansvar och delegering

Vad menas med en tillståndsansvarig?
Innan brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats överhuvudtaget får genomföras måste tre viktiga funktioner finns på plats; tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som ger tillstånd för arbetet.

Vilken kompetens krävs för att få vara tillståndsansvarig vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats?
Den tillståndsansvarige skall vara skriftlig utsedd av beställaren för uppgiften och måste ha presoncertifikat för brandfraliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Enligt säkerhetsreglerna finns ett undantag som säger att den som inte regelbundet är tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats kan undantas från att inneha personcertifikat. Undantaget får inte användas för att sprida tillståndsansvaret till flera personer utan personcertifikat i samma organisation. Med inte regelbundet avses maximalt tre brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats under en 12-månadersperiod.

Vem utser en tillståndsansvarig?
Säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats säger att en tillståndsansvarig ska utses skriftligen av beställaren av dessa arbeten.

Måste den tillståndsansvariga ha en skriftlig delegering?
Den som är tillståndsansvarig ska ha en skriftlig delegering. Det som styr detta är den första säkerhetsregeln som handlar om tillstånd.

Hur utser jag som beställare en tillståndsansvarig?
Kontrollera först att den som ska vara tillståndsansvarig har giltigt certifikat Heta Arbeten® eller motsvarande. Du kan enkelt söka fram giltiga certifikat Heta Arbeten® via hetaarbeten.se eller direkt i den digitala tillståndslistan Heta Arbeten® som finns i APP Heta Arbeten®. Därefter ska du skriftligen delegera uppgiften som tillståndsansvarig. Exempelblanketter för delegering hittar du i appen. Den som utses som tillståndsansvarig ska acceptera delegeringen. Av delegeringen ska det framgå om uppgiften får delegeras vidare eller inte. Med delegeringen ska följa resurser att utföra uppgiften i form av tid, kunskap/giltigt certifikat och kanske också ekonomiska medel. Om förutsättningar att utföra uppgifterna på ett korrekt sätt saknas ska den tillståndsansvarige ges möjlighet att returnera delegeringen.

Vem är tillståndsansvarig vid arbete i villa?
I villaförsäkringar finns inga villkorskrav att följa. Det finns inte heller några krav på att privatpersoner ska ha kunskap om regelverket i heta arbeten.

Kan jag skapa en egen tillstånds- och kontrollista för heta arbeten?
SBF 506 Säkerhetregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats finns som bilaga 2 en exempellista för tillståndsgivning. Den anger anger en miniminivå.

Vår Tillståndslista Heta Arbeten® hittar du som har certifikat Heta Arbeten® i appen. Både som pdf och som Digitala tillstånds- och kontollistan.Den finns översatt till 4 andra språk; engelska, litauiska, ryska och polska.

Med Heta Arbeten® PREMIUM har företaget möjlighet att anpassa den digitala tillståndslistan efter företagets behov. Du kan till exempel lägga till egna kommentarer och kontrollpunkter.

Finns Tillståndslistan Heta Arbeten® på flera språk än på svenska?
Ja. Tillståndslistan Heta Arbeten® finns både som en utskrivbar pdf och som en digital version i APP Heta Arbeten®. Utskriftsversionen finns också tillgängligt på ryska, engelska, litauiska och polska. Den digitala tillståndslistan finns tillgänglig på svenska och engelska.

 

Utskriftsversionerna hittar du i appen. Läs mer om APP Heta Arbeten® här

Kan jag använda en äldre version av tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®?
Du kan använda den tidigare versionen under en övergångsperiod på max 6 månader. Gällande version av Brandskyddsföreningens dokument hittar du på sidan regler och blanketter. länk

Tips! Använd den digitala tillstånds- och kontrollistan så är du säker på att alltid ha den senaste versionen. Alla som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® har tillgång till appen och den digitala listan. APP Heta Arbeten® kan du läsa mer om här

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.

Heta Arbeten® PREMIUM – sparar tid och höjer säkerheten för ditt företag

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Säkerhetsregler Heta Arbeten®

Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® bygger på 13 säkerhetsregler som Brandskyddsföreningen har arbetat fram tillsammans med försäkringsbolagen.
Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar.