Regler och dokument

Notera! De dokument som tillhandahålls på hetaarbeten.se får användas i enlighet med nedan användarvillkor.
Användarvillkor för dokument publicerade på www.hetaarbeten.se

Brandskyddsföreningens nationella ramverk för brandfarliga heta arbeten

Svensk försäkrings* försäkringstekniska rekommendation - FTR 506, för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats finns här

*Försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige och uppdragivare bakom de nya reglerna

Dokument inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®

Checklistor och blanketter:

Inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® finns en mängd checklistor och blanketter som underlättar arbetet vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats:

Tillståndslista Heta Arbeten®:

Övriga:

Utöver dessa hittar du som har personcertifikat Heta Arbeten® samtliga checklistor och blanketter på svenska och på de översatta språken via APP Heta Arbeten®

Lantbruk:
Inom skadeprevetionskonceptet Heta Arbeten® finns också anpassningar för lantbruk. Dessa är: