Regler och blanketter

Nedan kan du ladda ner regler och blanketter.

Dokument på svenska

SBF HA-001.05 Säkerhetsregler Heta Arbeten® 

SBF HA-004.06 Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten® 

SBF HA-002.02 Uppdrag som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten®

SBF HA-003.02 Fastighetsägares delegering av arbetsuppgiften som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten®

SBF_HA-005_06 Utbildningsplan behörighetsutbildning Heta Arbeten®

SBF HA-007.02 Checklista högriskdetaljer i brandfarliga byggnadskonstruktioner

SBF_HA-009-04 Utbildningsplan gymnasieskola Heta Arbeten®

SBF HA-010.02 Smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger

SBF HA-011.02 Instruktion för praktisk släckövning

SBF HA-012:1 Hästskoning - Heta Arbeten®

Exempel på skriftlig anvisning för särskilt anordnad fast arbetsplats för hästskoning

SBF HA-015:1 Hornbränning - Heta Arbeten®

SBF-175.01 - Checklista för frånkoppling av brandskyddssystem  

 

 Dokument på engelska

SBF HA-001.04 The Safety Rules for Hot Work.pdf

SBF HA-002.02 Assignment as Permit Issuer during Heta Arbeten®

SBF HA-003.02 Property owner's delegation of duty as permit.pdf

SBF HA-004.06 Permit Checklist for Hot Work - uppdaterad sept 2018

SBF HA-007.02 Checklist for work on waterproofing in high-risk constructions.pdf

SBF 175.01 Disconnection of fire protection system

  Dokument på ryska

SBF HA-001.04 Правила техники безопасности при проведении Пожароопасных работ.pdf

SBF HA-002.02 Ha3HalleHMe B KalleCTBe OTBeTCTBeHHOro 3a BblAally pa3peweHMJ1 Ha npoeeAeHMe Heta Arbeten®

SBF HA-003.02 Передача владельцем недвижимости рабочих.pdf

SBF HA-004.06 Разрешение Контрольный лист для Пожароопасных работ - uppdaterad sept 2018

SBF HA-007.02 Контрольный лист для проверки конструкций с высоким.pdf

 

 Dokument på tyska

SBF HA001.04 Sicherheitsregeln für Feuer- und Heißarbeiten.pdf

SBF HA-002.02 Auftrag als Genehmigungspflichtiger bei Heta Arbeten®

SBF HA-003.02 Arbeitsbeauftragung des Grundstücks....pdf

SBF HA-004.06 Erlaubnis Checkliste für Feuer- und Heißarbeiten - uppdaterad sept 2018

SBF HA-007.02 Checkliste Risikokonstruktionen Dachdichtungsarbeiten.pdf

  Dokument på polska

SBF HA001.04 Zasady bezpieczeństwa dla prac wysokotemperaturowych.pdf

SBF HA-002.02 Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za udzielanie pozwolen na wykonywanie Heta Arbeten®

SBF HA-003.02 Przekazanie przez właściciela nieruchomości.pdf

SBF HA-004.06 Pozwolenie Lista kontrolna dla prac wysokotemperaturowych - uppdaterad sept 2018

SBF HA-007.02 Lista kontrolna dla konstrukcji wysokiego ryzyka podczas prac przy układaniu warstw uszczelniającyc.pdf

 Dokument på andra språk (other languages)

SBF HA-004.06 Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten® arabiska (العربية)

SBF HA-004.06 Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten® persiska (فارسی)

SBF HA-004.06 Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten® rumänska (românesc)

SBF HA-004.06 Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten® spanska (español)

SBF HA-004.06 Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten® thailändska (ไทย)

SBF HA-004.06 Tillstånd/Kontrollista Heta Arbeten® tjeckiska (český)