Regler och dokument

De dokument som tillhandahålls på hetaarbeten.se får användas i enlighet med nedan användarvillkor.
Användarvillkor för dokument publicerade på www.hetaarbeten.se

Brandskyddsföreningens nationella ramverk för brandfarliga heta arbeten gäller från och med den 1 januari 2023

SBF 2022:1 Norm Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

SBF 2023:1 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor

SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
Exempelblankett för riskbedömning och tillståndsgivning för bradfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats finns som bilaga 2 i säkerhetsreglerna ovan.

SBF 507:1 Regler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger

Svensk försäkrings* försäkringstekniska rekommendation - FTR 506, för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats finns här

*Försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige och uppdragivare bakom de nya reglerna

Dokument inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®

Checklistor och blanketter:
Inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® finns en mängd checklistor och blanketter som underlättar arbetet vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Vissa hittar du här:

Tillståndslista Heta Arbeten®:

Övriga:

Utöver dessa hittar du som har personcertifikat Heta Arbeten® samtliga checklistor och blanketter på svenska och på de översatta språken via APP Heta Arbeten®

Lantbruk:
Inom skadeprevetionskonceptet Heta Arbeten® finns också anpassningar för lantbruk. Dessa är:

SBF HA-012:1 Hästskoning - Heta Arbeten®

Exempel på skriftlig anvisning för särskilt anordnad fast arbetsplats för hästskoning

SBF HA-015:1 Hornbränning - Heta Arbeten®