Utbildning

Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och vara behörig. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® 
Försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att den som ska utföra eller vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats behöver kunskap och måste vara behörig. Även den tillståndsansvarige behöver både kunskap och behörighet. Detta är utbildningen som ger dig rätt behörighet. Även du som ska beställa brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats har nytta av denna utbildning. Utbildningen avslutas med ett digitalt certifieringstest. Efter ett godkänt resultat erhåller deltagaren ett certifikat Heta Arbeten® och är då behörig. Subventionerad certifieringsavgift för unga, läs mer under "Certifiering"

Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®
Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten® är en frivillig påbyggnadsutbildning för dig som redan genomgått Behörighetsutbildning Heta Arbeten® och som ofta agerar tillståndsansvarig eller behöver fördjupad kunskap om Heta Arbeten®. Utbildningen ger dig utökade kunskaper som stärker din kompetens och ger dig större möjlighet att göra rätt riskbedömning. Den ger dig ökad trygghet i din roll och du får fördjupade kunskaper inom lagar, arbetsmiljö och försäkringar som reglerar hur du genomför tillståndsgivningen vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats.

Läs mer om certifieringen

Var kan jag utbilda mig?
Vänd dig till en av Brandskyddsföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. De finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer Heta Arbeten®.

Sök arrangörer 

Sök utbildningstillfälle 

Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

Från januari 2021 möjliggör Brandskyddsföreningen för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen.
Läs hela nyheten

Heta Arbeten® en modern 30-åring – kvalitet i fokus

I dag bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i som går som en röd tråd genom hela konceptet. Läs om vårt kvalitetsarbete här