Utbildning

Du som ska utföra Heta Arbeten, vara brandvakt eller utfärda tillstånd för Heta Arbeten behöver kunskap och vara certifierad. Även du som ska beställa Heta Arbeten har nytta av denna utbildning.

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® 
Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra eller vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats behöver kunskap och måste vara certifierad. Även den tillståndsansvariga behöver både kunskapen och vara certifierad. Detta är utbildningen som ger dig rätt behörighet. Även du som ska beställa Heta Arbeten har nytta av denna utbildning. Utbildningen avslutas med ett digitalt certifieringstest. Efter ett godkänt resultat erhåller deltagaren ett certifikat Heta Arbeten® och är då behörig att utföra Heta Arbeten. Subventionerad certifieringsavgift för unga, läs mer under "Certifiering"

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten®
Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en frivillig påbyggnadsutbildning för dig som redan genomgått behörighetsutbildningen Heta Arbeten® och som ofta agerar tillståndsansvarig eller behöver fördjupad kunskap om Heta Arbeten®. Utbildningen ger dig utökade kunskaper som stärker din kompetens och ger dig större möjlighet att göra rätt riskbedömning. Den ger dig ökad trygghet i din roll och du får fördjupade kunskaper inom lagar, arbetsmiljö och försäkringar som reglerar hur du genomför tillståndsgivningen vid Heta Arbeten.

Läs mer om certifieringen

Var kan jag utbilda mig?
Vänd dig till en utbildningsarrangör för Heta Arbeten®. De är knutna till Brandskyddsföreningen, finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer för Heta Arbeten®.

Sök arrangörer 

Sök utbildningstillfälle 

Ny fördjupnings- utbildning inom Heta Arbeten®

En ny utbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten®. Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig. 

Svetsloppor bakom många cellplastbränder

Cellplatsbränder på byggarbetsplatser är ett återkommande problem. Linda Martinsson, byggnadsfysiker på Skanska, vill sätta fokus både på brandsäkerhet i stort och på brandriskerna med cellplastmaterial.