Vad är Brandskyddsföreningens* skadepreventionskoncept Heta Arbeten®

Vårt koncept räddar liv, minskar skador och sparar pengar. Konceptet bygger på Brandskyddsföreningen säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Vårt koncept omfattas också av utbildningar och utbildningsmaterial, administrativt IT-system för arrangörer och instruktörer, tillståndslista för riskbedömning, digital tillståndslista i mobilformat, riktlinjer och checklistor. Allt hålls samman av ett antal processer för att säkerställa att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs enligt säkerhetsreglerna och hanteras säkert var de än utförs, runt om i Sverige, dygnet runt.

Nedan listar vi de olika ansvar, aktiviteter och uppdrag som finns inom Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®.

* Brandskyddsföreningen är certifierad konceptägare enligt Norm SBF 2022