Vad är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept Heta Arbeten®

Vårt koncept räddar liv, minskar skador och sparar pengar. Konceptet består först och främst av våra 14 säkerhetsregler utformade tillsammans med försäkringsbolagen. Det omfattas också av utbildningar och utbildningsmaterial, administrativt IT-system för arrangörer och instruktörer, tillståndslista för riskbedömning, digital tillståndslista i mobilformat, riktlinjer och checklistor. Allt hålls samman av ett antal processer för att säkerställa att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs enligt säkerhetsreglerna och hanteras säkert var de än utförs, runt om i Sverige, dygnet runt.

Ett team Heta Arbeten® består av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt - alla med rätt utbildning och tydliga roller. 

Nedan listar vi de olika ansvar, aktiviteter och uppdrag som finns inom Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®.

 • 14 säkerhetsregler
 • Kvalitetssäkrad utbildning över hela landet genom avtalsbundna utbildningsarrangörer och certifierade instruktörer
 • Utbildningsmaterial på flera språk
 • Årliga uppdateringar av utbildningsmaterialet
 • Digital certifiering och digitalt kunskapstest
 • Sökbar databas med alla certifierade hetarbetare
 • Tillstånds- och kontrollista för tillståndsgivning och riskbedömning
 • Digital tillstånds- och kontrollista direkt kopplad till databasen med alla som har giltigt certifikat
 • Riktlinjer, checklistor, blanketter, instruktioner, delegeringsordningar
 • Subventionering för ungdomar upp till 20 år
 • Fördjupningsutbildning för tillståndsansvariga
 • It-stöd för arrangörer och instruktörer
 • Hemsida, informationsmaterial och artiklar även på Brandskyddsföreningens hemsida
 • Kundsupport måndag till fredag, sakkunniga personal som tar hand om dina frågor. Beroende på frågans karaktär når man enkelt fram till våra sakkunniga inom olika brandskyddsfrågor
 • Kunskapsuppdatering av instruktörer och arrangörer genom årliga endagsseminarier
 • Kontinuerliga utvärderingar och analys av säkerhetsreglerna och förekommande olyckor
 • Kontinuerliga processer för omvärldsanalys och uppdateringar
 • Löpande kvalitetsuppföljningar av utbildningen
 • Löpande kvalitetssäkring av alla arrangörer även med närvaro vid utbildningstillfällena
 • Marknadsföringsmaterial till arrangörer och andra intressenter
 • Förankring av skadepreventionskonceptet hos försäkringsbolag, branschorganisationer och beställare genom arbete i utskott och utbildningskommite för Heta Arbeten®