Certifiering

Certifiering sker genom ett digitalt kunskapstest som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Testet utförs på en dator, i en smartphone eller på en surfplatta. Efter avslutat test får deltagaren omedelbar respons på om testet är godkänt eller inte.

Ett godkänt kunskapstest betyder att deltagaren är certifierad hetarbetare! Efter godkänt test ser deltagaren en bild på sitt certifikat som då automatiskt skickas till prägling för det fysiska certifikatet som sedan skickas till deltagaren inom sju dagar.  

Certifikat direkt 
Ett digitalt certifikat finns tillgängligt i samma stund deltagaren klarat kunskapstestet. Det innebär att certifikatet ständigt finns tillgängligt via Mina sidor för dig som hetarbetare och via "Sök giltigt certifikat" för dig som beställare. 

Subventionerad certifieringsavgift för unga som går behörighetsutbildning Heta Arbeten®
Certifieringsavgiften är en del av den avgift man betalar för att gå utbildningen. Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkrare Sverige och vill underlätta för unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden med ett giltigt certifikat Heta Arbeten®. Därför subventionerar Brandskyddsföreningen certifieringsavgiften så elever under 20 år (födelsedagen) behöver inte betala denna avgift. Subventioneringen gäller behörighetsutbildning Heta Arbeten®.