Certifiering

Certifikat Heta Arbeten® - hetarbetarens bevis på rätt behörighet. Alla som genomfört Behörighetsutbildning Heta Arbeten® får ett bevis på att de har rätt behörighet att utfärda brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats - ett certifikat Heta Arbeten®.

Certifiering sker genom ett digitalt kunskapstest i APP Heta Arbeten® som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Efter avslutat test får deltagaren omedelbar respons på om testet är godkänt eller inte. Ett godkänt kunskapstest betyder att deltagaren är certifierad hetarbetare.

Certifikat direkt 
Ett digitalt certifikat finns tillgängligt i samma stund deltagaren klarat certifieringstestet. Det innebär att certifikatet ständigt finns tillgängligt i APP Heta Arbeten® för dig som hetarbetare och via "Sök giltigt certifikat" för dig som beställare. 

Certifikat som plastkort som tillval
Deltagaren kan också välja att beställa sitt certifikat som plastkort. Detta är kostnadsfritt och skickas inom sju dagar.

Certifieringen subventioneras för unga som går Behörighetsutbildning Heta Arbeten®
Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkrare Sverige och vill underlätta för unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden med ett giltigt certifikat Heta Arbeten®. Därför subventionerar Brandskyddsföreningen certifieringen för deltagare under 20 år (födelsedatum).