BrandSnack Heta Arbeten® för tillståndsansvariga - fokus avslut och brandvakt

Detta BrandSnack riktar sig till dig som är tillståndsansvarig vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Rollen som tillståndsansvarig är inte lätt. Vi vet att du ställs inför många komplexa situationer och ofta förväntas lösa dem på egen hand. Vi vet också att varje hett arbete och tillståndsgivning är unik och ställer krav på god riskbedömning. Därför vill vi dela med oss av insikter som ger dig ökad kunskap kring heta arbeten specifikt inriktad på själva tillståndsgivningen. Kunskap som hjälper dig med din uppgift och får dig att känna dig tryggare i din roll.


Under detta BrandSnack pratar vi bland annat om:
- Metoder och dokumentation för tillståndsgivning
- Att avsluta ett tillstånd på ett korrekt sätt, vilka krav finns och hur kan det göras?
- Hur ser statistiken ut kring avslut av tillstånd? Vart brister det?
- Att välja bort brandvakt vi heta arbeten, kan det motiveras? Finns det samband mellan antal bränder och avsaknad av brandvakt?

Vill du veta mer om våra digitala verktyg och om hur nadra företag använder dem? Klicka på länkarna nedan.