Varför väljer företagen Heta Arbeten®

Heta Arbeten® – ”En hörnsten för brandsäkerheten på Ahlstrom”

Niclas Henriksson, Health and Safety Manager på Ahlstrom Sweden, menar att Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ger medarbetare och arbetsgivare en större trygghet.

"Behörighetsutbildningen ger medarbetare trygghet eftersom de får bra kunskap, men det är även en trygghet för arbetsgivare att ha välutbildad personal som jobbar brandförebyggande och kan göra en första insats vid ett brandtillbud.


Läs om vad Ahlstrom tycker om Heta Arbeten® som helhetsleverantör för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Behörighetsutbildningen leder till ett mer brandsäkert beteende

Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och ledande på marknaden. Sofia Ronnheden, Miljö- och arbetsmiljösamordnare samt brandskyddskoordinator på Karlstad Energi, menar att den omfattande utbildningen ger medarbetare ett mer brandsäkert beteende: – Jag ser att Behörighetsutbildning Heta Arbeten® gör att mina kollegor får ett annat tänk kring exempelvis riskbedömning, men även ett mer brandsäkert arbetssätt.

"En viktig effekt av utbildningen är att man förstår sitt ansvar.


Läs om vad Karlstad Energi tycker om Heta Arbeten® som helhetsleverantör.