Så ökar Derome Timber säkerheten, effektiviteten och kontrollen med Heta Arbeten® PREMIUM

Bättre överblick, högre effektivitet och mer kontroll över de heta arbeten som utförs. För Derome Timber AB har Brandskyddsföreningens webbtjänst Heta Arbeten® PREMIUM inneburit stor, positiv skillnad. ”Nu vet vi exakt vem, var och när något riskarbete utförs. Dessutom kan vi enkelt kontrollera och ge tillstånd, vilket minskar risken för produktionsuppehåll”, säger Dan Bertilsson, underhållsansvarig hos företaget.

Derome är Sveriges största familjeägda träkoncern och erbjuder omfattande förädling av skog, produktion och försäljning av trä-, bygg- och industriprodukter, maskinuthyrning, bygglogistik samt utveckling av bostäder och bostadsområden.

Under affärsområdet Derome Timber AB köper företaget in och förädlar virke. Kunderna finns i både Sverige och utomlands, mycket exporteras till bland annat England och USA.

Som en tillverkande industri där moment sker som alstrar värme eller gnistor har de krav på sig att alla som utför arbetet är utbildade inom heta arbeten och innehar ett certifikat.

– Vi har hanterat de specifika kraven för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats de senaste 30 åren, och det har gått bra. Sedan vi har börjat använda Brandskyddsföreningens Heta Arbeten® PREMIUM har allt som berör den biten dock blivit betydligt enklare att hantera, säger Dan Bertilsson, underhållsansvarig hos Derome Timber och den som är tillståndsansvarig för heta arbeten på arbetsplatsen.

Snabbare och enklare tillståndsprocess
Tidigare skrevs alla tillstånd för heta arbeten ut på papper och varje gång tillståndsansvarige skulle utfärda ett tillstånd behövde behörigheten kontrolleras.

Dan Bertilsson_Derome_150x200.png– Nu sker all administration i Heta Arbeten® PREMIUM. Alla tillstånd skrivs i APP Heta Arbeten® som har direkt koppling till PREMIUM och jag behöver inte leta efter behörighet i listor, kontrollen sker automatiskt, berättar Dan.

När allt digitaliserats har nu Dan en total överblick över vilka arbeten som pågår, vilka som är behöriga, var arbetena sker och vilka tillstånd som krävs och är utfärdade.

– Tidigare skrevs allting upp i block och varje person hade sitt eget. Det gick inte att få en ordentlig överblick eller uppföljning. Vi har också stor nytta av att vi nu kan se tydlig statistik över hur många heta arbeten som vi utför, var och av vem.

" Det känns väldigt tryggt och säkert att vi nu har ordning och reda på alla detaljer​."


Förbä
ttrad brandsäkerhet och trygghet
Dan tycker även att digital tillståndsgivning med Heta Arbeten® PREMIUM hjälper till att höja brandsäkerheten på arbetsplatsen genom att den digitala tillståndslistan är lättillgängligt för tillståndsgivaren i appen.

Alla våra medarbetare har appen i sin telefon, så tillståndet är bara några klick bort. Jag får en notis direkt när någon ber om tillstånd. Det gör att vi dels undviker avbrott i produktionen i väntan på att ansökan ska behandlas, dels betyder det att vi på ett enkelt sätt skapar en medvetenhet hos alla våra medarbetare. Det blir naturligt att ta den där pausen, stanna upp och mentalt gå igenom varje steg innan du utför ett riskfyllt moment, säger han.

Ytterligare en fördel med webbtjänsten är att allt underlag finns samlat om det skulle behöva redovisas gentemot exempelvis försäkringsbolag eller vid någon tillsyn.

Det känns väldigt tryggt och säkert att vi nu har ordning och reda på alla detaljer, konstaterar Dan.

Anpassade funktioner för företaget
Heta Arbeten® PREMIUM möjliggör för företaget att anpassa sin egen säkerhetsnivå. I PREMIUM kan företaget exempelvis lägga till egna kontrollpunkter, lägga till kommentarer och sätta olika krav på olika arbetsplatser. Något som återspeglas direkt till den tillståndsansvariges telefon i APP Heta Arbeten®.

– Det finns många bra funktioner i webbtjänsten, som att vi enkelt kan göra anpassningar i tillståndslistan, få notiser för de åtgärder som vi anser kräver vår uppmärksamhet och att vi får en tydlig översikt över arbetet. Det är lättillgängligt för alla och enkelt att använda. Vi har använt lösningen sedan förra sommaren och tycker att vi hela vägen har fått bra support från Brandskyddsföreningen. När vi har kommit med önskemål gällande anpassningar för vår verksamhet, har de lyssnat och presenterat bra lösningar. Att skaffa Heta Arbeten® PREMIUM har verkligen inneburit ett stort lyft för vår verksamhet, sammanfattar Dan.

Se även filmen nedan där vi besöker Derome och pratar med Dan om hans upplevelser och användningsområden av Heta Arbeten® PREMIUM. 

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Se hur Heta Arbeten® PREMIUM kan hjälpa ditt företag, boka en kostnadsfri demo här!