Behörighet

Vad krävs om jag ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats?
Försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats (hetarbetare), vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och måste ha ett giltigt certifikat. Det innebär att du ska ha genomgått en endags utbildning där du bland annat får kunskap om Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. En behörighetsutbildning hos någon av Brandskyddföreningens kvalitetsgranskade arrangörer ger dig rätt kunskap och resulterar i ett certifikat Heta Arbeten®. Certifikatet visar att du har rätt behörighet för att utföra heta arbeten på ett brandsäkert sätt.

Var hittar jag en utbildning Heta Arbeten®?
Du hittar utbildningsarrangörer Heta Arbeten® över hela landet. Hitta utbildningstillfället för dig här!

Vad innehåller utbildningen Heta Arbeten®?
Den innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen innebär att du genomför en brandsläckningsövning. Läs mer om behörighetsutbildningen Heta Arbeten® här.

Hur länge är certifikatet Heta Arbeten® giltigt?
Ett certifikat är giltigt i 5 år och efter det ska det förnyas. Det gör du genom att gå en ny behörighetsutbildning hos en av Brandskyddsföreningens kvalitetsgranskade arrangörer Heta Arbeten®. Hitta utbildningstillfälle här!

Är certifikat Heta Arbeten® giltiga utanför Sverige?
I och med Brandskyddsföreningens samarbete med de nordiska Brandskyddsföreningarna är certifikat Heta Arbeten® giltiga även i Finland, Norge och Danmark. 

Jag har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® men behöver beställa ett nytt plastkort. Hur gör jag det?
Det gör du enklast i APP Heta Arbeten®. I appen finns också ditt digitala certifikat som styrker din behörighet på samma sätt som plastkortet.

Är det möjligt att lägga till mitt certifikat i ID06 Kompetensdatabas?
Ja, alla som har certifikat Heta Arbeten® har möjlighet att kostnadsfritt registrera sitt certifikat i ID06 kompetensdatabas. Detta görs antingen vid utbildningstillfället eller i efterhand i APP Heta Arbeten®.

Kostar det något att lägga till mitt certifikat i ID06 Kompetensdatabas?
Nej, registreringen i ID06 kompetensdatabas är kostnadsfri för alla med certifikat Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen har avtal med ID06 och står för administration och kostnad kring registreringen.

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.

Säkerhetsregler Heta Arbeten®

Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® bygger på 13 säkerhetsregler som Brandskyddsföreningen har arbetat fram tillsammans med försäkringsbolagen.
Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar.