Behörighet

Vad krävs om jag ska utföra heta arbeten på en tillfällig arbetsplats?
Försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och måste vara behörig. Det innebär att du ska ha genomgått en endags utbildning där du bland annat får kunskap om säkerhetsreglerna Heta Arbeten®. En behörighetsutbildning hos Brandskyddföreningen resulterar i ett certifikat Heta Arbeten® som du kan visa för din arbetsgivare. Certifikatet visar att du har rätt kunskap och behörighet för att utföra heta arbeten på ett brandsäkert sätt.

Var hittar jag en utbildning Heta Arbeten®?
Du hittar utbildningsarrangörer Heta Arbeten® och utbildningstillfällen här på vår hemsida

Vad innehåller utbildningen Heta Arbeten®?
Den innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen innebär att du genomför en brandsläckningsövning. Läs mer här.

Hur länge är certifikatet Heta Arbeten® giltigt?
Ett certifikat är giltigt i 5 år och efter det ska det förnyas. Det gör du genom att gå en ny behörighetsutbildning hos en arrangör Heta Arbeten®.

Måste jag följa säkerhetsföreskrifterna för heta arbeten när jag arbetar utomhus?
Det brandrisken i samband med arbetet i närhet av byggnader och andra anläggningar som avgör. Finns det brandrisk och arbetsplatsen är tillfällig så ska säkerhetsreglerna Heta Arbeten® tillämpas.

Men säkerhetsreglerna Heta Arbeten® tillämpas även som en aktsamhetsprincip av försäkringsbolag och domstolar för hur alla generellt bör hantera brandrisker i samband med brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats. Om du alltid följer säkerhetsreglerna Heta Arbeten® så kommer du sannolikt jobba säkert och undvika olyckor genom brand även utomhus.

Är det möjligt att lägga till mitt certifikat på ID06 Kompetensdatabas?
Ja, från och med den 14 januari 2021 har alla som har eller får certifikat Heta Arbeten® möjlighet att kostnadsfritt registrera sitt certifikat i ID06 kompetensdatabas. Detta görs antingen vid utbildningstillfället eller i efterhand i app Heta Arbeten® (som laddas hem genom att navigera till app.hetaarbeten.se i din webbläsare).

Kostar det något att lägga till mitt certifikat i ID06 Kompetensdatabas?
Nej, registreringen i ID06 kompetensdatabas är kostnadsfri. Brandskyddsföreningen har avtal med ID06 och står för administration och kostnad kring registreringen.