Släckutrustning

Kan man byta pulverbrandsläckare mot någon annan brandsläckare?
Nej det kan man inte. Däremot går det utmärkt att komplettera pulversläckarna med exempelvis en koldioxidsläckare. De krav som listas i säkerhetsregel 8 definierar alltid lägsta krav.

Vilka krav är det på släckutrustning vid Heta Arbeten®?
Det finns egentligen två olika krav i säkerhetsregel 8.

 Vanliga Heta Arbeten®

  • Lägsta kravet är att det finns slang med vattentryck. Slangen ska vara minst 19mm och trycket på vid munstycket.
  • Om inte slang finns att tillgå ska det finnas minst 2x6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.

 Heta Arbeten® tak/tätskikt/balkonger:

  • Lägsta kravet är att det finns slang minst 19mm med vattentryck och 2x6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.
  • Om inte slang med vatten finns att tillgå ska det finnas minst 3x6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC. 

Finns det någon skumsläckare som uppfyller kraven för Heta Arbeten®?
Det finns inte någon skumsläckare som uppfyller kraven för Heta Arbeten®. Man kan alltid ha ytterligare släckare, exempelvis skum, utöver vad som krävs enligt

säkerhetsreglerna. Du kan också byta pulversläckarna mot en slang med vatten.
(säkerhetsregel 8).