Släckutrustning

Kan man byta pulverbrandsläckare mot någon annan brandsläckare?
Nej det kan man inte. Däremot går det utmärkt att komplettera pulversläckarna med exempelvis en koldioxidsläckare. De krav som listas i säkerhetsregel 11 definierar alltid lägsta krav.

Vilka krav är det på släckutrustning vid brandfarliga heta arbeten på tillfälig arbetsplats?
Det finns egentligen två olika krav i säkerhetsregel 11. 

  • Lägsta kravet är att det finns en slang med vattentryck. Slangen ska vara minst 19mm och trycket på vid munstycket.

  • Om inte slang finns att tillgå ska det finnas minst 2x6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.

Vid tak/tätskikt/balkonger:

  • Lägsta kravet är att det finns slang minst 19mm med vattentryck och 2x6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.

  • Om inte slang med vatten finns att tillgå ska det finnas minst 3x6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC. 

Finns det någon skumsläckare som uppfyller kraven för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Nej. Skumsläckare innehåller dessutom miljö- och hälsofarliga ämnen och ska inte användas. Vill du komplettera med ytterligare släckare utöver vad som krävs enligt säkerhetsreglerna använd annat släckmedel.