Metoder

Räknas lödning med kolv som utförs av eltekniker som Heta Arbeten?
Utrustning eller metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta arbeten. Om dessa heta arbeten bedöms vara brandfarliga och utföras på en tillfällig arbetsplats så ska säkerhetsreglerna för Heta Arbeten® tillämpas. Genom att använda Brandskyddsföreningens ”Tillstånd och kontrollista” som stöd så kan man avgöra detta. Listan kan också användas som grund för den riskbedömning som ska genomföras i samband med tillståndsgivningen innan Heta Arbeten påbörjas. Lödning brukar räknas som Heta Arbeten om det sker på en tillfällig arbetsplats.

Vad är Heta Arbeten®?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?