Metoder

Inga verktyg eller metoder är generellt godkända eller undantagna i regelverket.

Räknas lödning med kolv som utförs av eltekniker som heta arbeten?
Utrustning eller metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta arbeten. Om dessa heta arbeten bedöms vara brandfarliga och utföras på en tillfällig arbetsplats så ska säkerhetsreglerna Heta Arbeten® tillämpas.

Genom att använda Brandskyddsföreningens ”Tillstånd och kontrollista” som stöd så kan man avgöra detta. Listan kan också användas som grund för den riskbedömning som ska genomföras i samband med tillståndsgivningen innan arbetet påbörjas. Lödning brukar räknas som heta arbeten om det sker på en tillfällig arbetsplats.

Räknas ogräsbränning med gasolbrännare som heta arbeten?

Utrustning eller metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta arbeten. Om dessa heta arbeten bedöms vara brandfarliga och utföras på en tillfällig arbetsplats så ska säkerhetsreglerna Heta Arbeten® tillämpas.  

Räknas induktionsvärmare som heta arbeten?

Utrustning eller metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta arbeten. Om dessa heta arbeten bedöms vara brandfarliga och utföras på en tillfällig arbetsplats så ska säkerhetsreglerna Heta Arbeten® tillämpas.

Vad är Heta Arbeten®?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.