Avsluta arrangörskap

Vill du säga upp ditt arrangörsskap för Heta Arbeten® ska du anmäla detta skriftligen till Brandskyddsföreningen: hetaarbeten@brandskyddsforeningen.se. Vi har 2-3 veckors handläggningstid, därefter 4 månaders uppsägningstid (om inget annat är avtalat).