Så ökar Lidköping Energi säkerheten med Heta Arbeten® Premium

Att se till att en arbetsplats är säker är ett viktigt uppdrag som kräver stort ansvar. Men många på dessa poster dränks av tidskrävande pappersarbete som gör det svårt att få en översikt på exempelvis vilka tillstånd man har. Lidköping Energi hittade en effektiv lösning på detta genom att börja använda Heta Arbeten® PREMIUM, Brandskyddsföreningens verktyg för digital tillståndshantering. – Nu sparar vi mycket tid och har betydligt bättre överblick, säger Mikael Klasson, Arbetsmiljösamordnare på Lidköping Energi.

Lidkoping_Energi_700x221.png1990 började Brandskyddsföreningen utbilda personer som hanterar utrustning som alstrar värme eller gnistor, även kallat heta arbeten. Sedan dess har antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfälliga, arbetsplatser minskat drastiskt. De senaste åren har man fokuserat på att utveckla digitala produkter som ska hjälpa till att öka säkerheten ytterligare. Det nya verktyget Heta Arbeten® PREMIUM utgör en del av denna utveckling och hjälper företag att spara tid och samtidigt öka säkerheten vid heta arbeten. Genom att erbjuda möjligheten att samla samtliga dokument gällande säkerheten och tillstånd på en plattform förenklas och effektiviseras säkerhetsarbetet markant.

" De som arbetar med appen och Premium tycker att det fungerar jättebra och att det har underlättat deras arbete​."

 

Mikael Klasson är ansvarig för att forma system och upprätta struktur för tillstånd och säkerhetsrutiner på Lidköping Energi. Sedan de började använda verktyget upplever han att arbetet blivit mer överskådligt och att även de som har heta arbeten på företaget fått det bättre.

– Vi har bollat mycket med Brandskyddsföreningen för att hitta en bra struktur. Att endast arbeta med fysiska dokument minskar effektiviteten och ökar risken för misstag. Då det är av stor vikt att de som kör pannorna på våra anläggningar har kontroll på allt som händer där var detta typ av digitaliseringsarbete ett steg mot en mer säker arbetsplats. Målet är att det ska bli enklare att se och nå allt då det är samlat på en plattform.

Enkelt och användarvänligt
I appen Heta Arbeten kan tillståndgivare för denna typ av arbeten skriva digitala tillstånd. I kombination med det nya verktyget Premium får företag även en unik översikt över alla planerade, pågående och avslutade tillstånd.

– Det sparar väldigt mycket tid då det exempelvis går att återanvända information från tidigare tillstånd. Vi har också fått bättre kontroll på de arbeten vi gör. De som arbetar med Premium tycker att det fungerar jättebra och att det har underlättat deras arbetsbörda, säger Mikael Klasson och avslutar:
– Det har varit en snabb inlärningskurva tack vare att verktyget är enkelt och användarvänligt. Det är dessutom mycket uppskattat att vi har kunnat utforma gränssnittet utefter det som passar oss och att vi har möjlighet att komma med önskemål om justeringar till Brandskyddsföreningen som de hjälper oss att implementera.

 

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Se hur Heta Arbeten® PREMIUM kan hjälpa ditt företag, boka en kostnadsfri demo här!