Heta Arbeten® – ”En hörnsten för brandsäkerheten på Ahlstrom”"

Brandskyddsföreningen Heta Arbeten® är ett modernt skadepreventionskoncept som sedan 30 år tillbaka medför en ökad brandsäkerhet i alla branscher. Niclas Henriksson, Health and Safety Manager på Ahlstrom Sweden, menar att certifieringsutbildningen för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ger medarbetare och arbetsgivare en större trygghet: – Behörighetsutbildning Heta Arbeten® ger dig kunskap om brandrisker samtidigt som du får lära dig jobba både systematiskt och praktiskt med brandsäkerhet.

ahlstrom_640.pngAhlstrom är en industrikoncern och global ledare inom fiberbaserade material, med närmare 40 fabriker på olika platser runt om i världen. Niclas Henriksson är både Health and Safety Manager på Ahlstrom Sweden och Health and Safety Coordinator för flera fabriker i Sverige och Kina. Han har tidigare arbetat som förebyggandeansvarig på räddningstjänsten och har gedigen kunskap i både brandrisk och brandförebyggande arbete, dessutom har han gått Brandskyddsföreningens Behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

– Det sker många heta arbeten i Ahlstroms fabriker. Både i samband med planerade underhåll av maskinerna eller vid oplanerade stopp när det kan behöva svetsas eller skäras, säger Niclas och fortsätter:
– Jag skulle säga att behörighetsutbildningen Heta Arbeten® skapar en bra grund att stå på när man arbetar inom papper-och massaindustrin.

En värdefull utbildning med stor bredd

Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning som du behöver för att utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd för. Även de som beställer heta arbeten har stor nytta av att gå kursen. Niclas beskriver utbildningen som en hörnsten och ett viktigt steg i att öka brandsäkerheten på Ahlstrom Sweden:
– Det är en jättebra utbildning, och jag gillar verkligen bredden i den. Du får en förståelse för hur du förebygger bränder och lär dig hur ett brandförlopp går till. Du får även veta hur du ska agera när en brand uppstår, säger Niclas och fortsätter:
– Den ger medarbetare trygghet eftersom de får bra kunskap, men det är även en trygghet för arbetsgivare att ha välutbildad personal som jobbar brandförebyggande och kan göra en första insats vid ett brandtillbud.

Certifikat Heta Arbeten® gäller i fem år, sedan måste den som vill behålla sin certifiering gå en ny utbildning. Niclas menar att det är bra att utbildningen är periodisk eftersom det är viktigt att uppdatera sina kunskaper med jämna mellanrum. Dessutom kan mycket ha hänt regel- och arbetsmässigt på fem år.

"Behörighetsutbildningen ger medarbetare trygghet eftersom de får bra kunskap, men det är även en trygghet för arbetsgivare att ha välutbildad personal som jobbar brandförebyggande och kan göra en första insats vid ett brandtillbud."

APP Heta Arbeten® – möjliggör aktiva val

På Ahlstrom Sweden används även APP Heta Arbeten®, ett verktyg utformat för att stödja de som utför brandfarliga heta arbeten. Appen tillhandahåller funktioner såsom verifiering av behörighet med digitala certifikat, möjlighet att skapa digitala tillstånd samt svar på vanliga frågor om brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Enligt Niclas är det bästa med appen att du i tillståndslistan måste göra aktiva val, vilket innebär att du inte kan hoppa över något steg:Niclas_150.png
– I samband med tillståndsgivningen måste du även göra en riskbedömning, vilket kvalitetssäkrar arbetet. Eftersom tillståndslistan är digital är dessutom frågorna alltid uppdaterade, och ändringar kan ske löpande.

I Kunskapsbanken i appen finns dessutom säkerhetsreglerna tillgänglig på flera olika språk. Niclas berättar att mångspråkigheten gör det enklare för entreprenörer från andra länder att ta del av viktiga säkerhetsregler, vilket ytterligare ökar brandsäkerheten.

Heta Arbeten® PREMIUM skapar synergieffekter för Ahlstrom

Sedan årsskiftet 2023 använder sig Ahlstrom Sweden av abonnemangstjänsten Heta Arbeten® PREMIUM som samlar allt kring heta arbeten och tillstånd på ett och samma ställe. Verktyget ger företaget en tydlig överblick över företagets alla planerade, pågående och avslutade tillstånd - och tillgängliggör även detaljerad statistik.

– Vi har kört Heta Arbeten® PREMIUM i nio månader nu och upplever att tjänsten skapar synergieffekter. Vi ser vilka avdelningar som har flest utfärdade tillstånd och vilka de vanligaste arbetsmetoderna är. Vi kan även anpassa den digitala tillståndslistan efter våra behov. När heta arbeten sker på tak har vi till exempel lagt till åtgärder för att arbetet ska bli ännu säkrare, säger Niclas och avslutar:
– Jag rekommenderar verkligen andra företag och organisationer att låta sina anställda gå Behörighetsutbildning Heta Arbeten®, det ger ett stort mervärde för både medarbetare och arbetsgivare.

 

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetplats. Hitta utbildning här!

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.