Erfarenhet och en handbrandsläckare räddade familjehemmet

Hans-Eric Neth är kvalitetskontrollant inom skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® med 30 års erfarenhet inom räddningstjänsten. Han är också en av många hjältar på Brandskyddsföreningen. Den 6 april lyckades han med sin erfarenhet och ”kompis”, sin hanbrandsläckare på 6 kg, förhindra att en familjevilla brann ner.

Händelsen utspelades i Jönköping och närmare bestämt Mariebo där Hans-Eric bor. Ett kvarglömt ljus hade startat en brand i grannhuset och en annan granne skyndade för att hämta Han Eric som har arbetat 30 år i räddningstjänsten. Hans-Eric är pensionerad sedan några år tillbaka men erfarenheten sitter kvar.

brand i hus_JP- Mirjami Alanen.jpgBild av Mirjami Alanen. Källa Jnytt

Mina 30 års erfarenhet som brandman och inom räddningstjänsten kickade in. Det sitter liksom i ryggmärgen, berättar Hans-Eric. Jag tog tag i min ”kompis”, min brandsläckare, som jag alltid har placerad för att vara lättåtkomlig vid källardörren och sprang dit.

På plats kontrollerade han att ingen var kvar i huset och fick veta att branden var på första våningen. Han öppnade ytterdörren och såg rök i taket och eldsflammor längre in i hallen. Han gjorde bedömningen att han kunde krypa fram till dörren till det rum där det brann.  Väl framme öppnade han dörren och tjock rök bolmade ut. Hans-Erik gjorde som man ska, höll sig lågt, drog ut sprinten och tömde hela sin brandsläckare på 6 kg mot lågornas bas och lyckades på så sätt dämpa branden.

Det jag gjorde är kanske lite mer än vad en privatperson bör göra i en situation med så mycket rök. Men jag har ju lång erfarenhet och vet hur jag ska agera, berättar han.

När brandsläckaren var tom backade Hans-Eric ut ur huset och var noga med att stänga alla dörrar efter sig för att inte ge den kvarvarande branden onödigt syre. Räddningstjänsten som larmades redan när branden upptäcktes var på plats strax efter Hans-Erics släckinsats och kunde då släcka elden som på nytt höll på att växa sig stor.

Men Hans-Erics insats stannar inte här. Utryckningsstyrkan fick hjälp på vägen till det drabbade huset. När man angav adressen för larmet lades det även till ”det är precis nedanför Nethen”. Hans-Eric skrattar och berättar:

- Adressen till huset är inte så lätt att hitta. Utryckningsstyrkan fick lite extra hjälp av att veta att det var i närheten av mig. Vi bedrev ofta övningar i mitt närområde och de vet var jag bor, så de hittade rätt direkt.

Brandsäkerhet och Heta Arbeten®

Hans-Eric o brandsläckare.pngHans-Eric fortsätter arbeta för brandsäkerhet och arbetar numera, fast han är pensionär, som kvalitetskontrollant för Behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Hans-Eric menar att en viktig detalj för brandsäkerheten är att veta hur man hanterar en handbrandsläckare. Därför är han en av dem som tillsammans med till exempel försäkringsbolagen alltid förespråkat den praktiska släckningen i Behörighetsutbildningen Heta Arbeten®.

Tidig släckinsats är A och O när det gäller brandsäkerhet och att få lära sig hantera en handbrandsläckare gör att man vågar och kan agera vid en brand. Så den praktiska släckövningen under utbildningen gynnar inte bara företaget utan även personen i dennes hem och privatliv.

Skadepreventionskonceptet och utbildningen Heta Arbeten® startade redan 1990 och Hans-Eric är en av dem som varit med länge.

Jag tog mitt första certifikat 1991 via mitt jobb. Då var det många företag som anlitade räddningstjänsten som brandvakt när brandfarliga heta arbeten skulle utföras på tillfällig arbetsplats så vi behövde certifikat, berättar Hans-Eric.

Certifikatet 1991 var bara början på Hans- Erics resa inom Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®. Snart var han själv instruktör och utbildade tillståndsansvariga, hetarbetare och brandvakter via sin arbetsgivare, räddningstjänsten i Jönköping. 1995 tackade han ja till jobbet som huvudinstruktör för Heta Arbeten®. När Brandskyddsföreningen bestämde att man skulle börja med så kallade kvalitetsbesök 2015 fick Hans-Eric frågan om att bli kvalitetskontrollant.

Jag hade utbildat instruktörer i 20 år och hade lång erfarenhet av hur utbildningen skulle läggas upp och genomföras. Jag kände också väldigt många av våra instruktörer, så jag var väl en bra kandidat för den rollen, säger Hans-Eric och skrattar lite.

Det första kvalitetsbesöket utfördes hos Hans-Erics vän och kollega Björn Wennerholm som nu själv nyligen har tillträtt som kvalitetskontrollant. Detta besök var till för att tycktesta processen för hur ett kvalitetsbesök skulle gå till och sedan har det rullat på. Mellan 100 och 150 kvalitetsbesök genomförs per år idag och är en viktig komponent till Behörighetsutbildningens höga kvalitet och att den är så uppskattad.

Jag ser kvalitetsbesöken mer som en support och ett stöd till instruktören än en kontroll. Visst händer det att jag får underkänna någon instruktör. Men vi kvalitetskontrollanter ger alltid feedback om hur hen ska göra för att utbildningen ska fungera och med stöd och hjälp är hen snart tillbaka som instruktör igen.

Hans-Eric och de andra kvalitetskontrollanterna har lång erfarenhet och mycket kunskap att erbjuda instruktörerna vid besöken.

- Jag kan liksom plocka russinen ur kakan och dela med mig av de bästa tipsen, avslutar Hans-Eric.

 

Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® ger dig rätt kunskap och certifikat för att ge tillstånd till, utföra eller vara brandvakt för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen passar alla verksamheter och genom övningsexempel som ligger nära de miljöer du möter i din yrkesvardag får du en tydlig koppling till ditt dagliga arbeten. Hitta utbildningstillfälle!

Heta Arbeten® är ett modernt heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år (1990-2020) för ökad brandsäkerhet – för alla branscher. Konceptet är en av de mest effektiva satsningar mot bränder på arbetsplatser inom alla branscher som har gjorts i Sverige. Resultatet av insatserna har blivit en radikal minskning av antalet bränder och en minskning av skadekostnader med över 75 procent sedan starten.