Behörighetsutbildning Heta Arbeten® - originalet sedan 1990!

Denna utbildning ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats rätt kunskap och behörighet. Du som går utbildningen har också möjlighet att kostnadsfritt registrera din behörighet i ID06 Kompetensdatabas. Utbildningen ger dig även tillgång till APP Heta Arbeten®. En app som efter utbildningen fungerar som ett verktyg i ditt arbetet och ett stöd i riskbedömningen när du ska ge tillstånd för eller utföra brandfarliga heta arbeten.

 

Hitta utbildningstillfälle här

Varför? Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för dessa arbeten behöver kunskap och måste vara behörig. 

För vem? Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller skriva tillstånd behöver kunskap och behörighet för att få göra det. Denna utbildning ger dig rätt kunskap, behörighet och Certifikat Heta Arbeten®. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

På utbildningen får du bland annat lära dig:

  • Säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
  • Brandkunskap
  • Riskbedömning med 3M-metoden (metod, material, miljö)
  • Genomföra en släckövning

Omfattning
1 heldag – minst 6,5 timmar (inkl. lektionstider och raster)

Språk
Brandskyddsföreningens utbildning, litteratur, manus, filmer och certifieringstest finns översatt till ryska, engelska, litauiska och polska. 

ID06 Kompetensdatabas
Alla som går Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® har möjlighet att kostnadsfritt registera sin certifikat Heta Arbeten® i ID06 Kompetensdatabas. Detta oavsett vart i landet och hos vilken av Brandskyddsföreningens arrangörer man går behörighetsutbildningen. Registreringen sker i APP Heta Arbeten®. Läs mer om kostnadfri registrering av certifikat Heta Arbeten® i ID06 Kompetensdatabas.

APP Heta Arbeten®
Alla som har certifikat Heta Arbeten® har kostnadsfri tillgång till APP Heta Arbeten®. På utbildningen genomför deltagaren certifieringstestet i appen och efter utbildningen hittar man här sitt digitala certifikat. Appen fungerar efter utbildningen som ett verktyg i hetarbetarens vardag. Här hittar du fördjupad kunskap som stöttar i riskbedömningen och kan skriva tillstånd direkt i din mobil. Läs mer om fördelarna med APP Heta Arbeten®.

Certifiering
Utbildningen avslutas med ett certifieringstest som genomförs i APP Heta Arbeten®. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren certifikat Heta Arbeten®. För deltagare under 20 år subventioneras certifieringen. Läs mer om certifieringen.

Var kan jag utbilda mig?
Vänd dig till en av Brandskyddsföreningen godkända och kvalitetsgranskade utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. De finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer Heta Arbeten®.

Sök arrangör 

Sök utbildningstillfälle 

Kostnadsfri registrering i ID06 med Heta Arbeten®

Alla som går BehörighetsutbildningenHeta Arbeten® kan kostnadsfritt registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas. Läs mer om registreringen i ID06 kompetensdatabas