Behörighetsutbildning Heta Arbeten®

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra tillfälliga brandfarliga heta arbeten, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för Heta Arbeten® behöver kunskap och måste vara certifierad.

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig som utför dessa typer av arbeten kunskap och behörighet att utföra brandsäkra Heta Arbeten®. Även du som ska beställa Heta Arbeten har nytta av denna utbildning. Utbildningen avslutas med ett digitalt certifieringstest. Efter ett godkänt resultat erhåller deltagaren ett certifikat Heta Arbeten® och är då behörig att utföra Heta Arbeten®.

På utbildningen får du bland annat lära dig:

  • Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®.
  • Brandkunskap.
  • Riskbedömning med 3M-metoden (metod, material, miljö).
  • Genomföra en släckövning.

Certifiering
Utbildningen avslutas med ett certifieringstest som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på genomgången utbildning – ett certifikat. För elever under 20 år subventioneras certifieringsavgiften. Läs mer om certifieringen.

Omfattning
1 heldag – minst 6,5 timmar (inkl. lektionstider och raster)

Var kan jag utbilda mig?
Vänd dig till en utbildningsarrangör för Heta Arbeten®. De är knutna till Brandskyddsföreningen, finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer för Heta Arbeten®.

Sök arrangör 

Sök utbildningstillfälle 

Utbildningen Heta Arbeten® får högt betyg

Heta Arbeten® är en mycket intressant utbildning som deltagarna tycker är viktig för deras yrke.

Brister i Heta Arbeten

Bristande rutiner kring Heta Arbeten är en vanlig orsak till att bränder uppstår. Två av tre incidenter sker i samband med arbete utfört av företag eller entreprenör. Svetsning är den vanligaste orsaken och branden startar oftast i tak och väggar.