Behörighetsutbildning Heta Arbeten®

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för Heta Arbeten® behöver kunskap och måste vara behörig.

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig som utför dessa typer av arbeten rätt kunskap och behörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning. Utbildningen avslutas med ett digitalt certifieringstest. Efter ett godkänt resultat erhåller deltagaren ett certifikat Heta Arbeten® utfärdat av Brandskyddsföreningen, och är då behörig att utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

På utbildningen får du bland annat lära dig:

  • Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®
  • Brandkunskap
  • Riskbedömning med 3M-metoden (metod, material, miljö)
  • Genomföra en släckövning

Certifiering
Utbildningen avslutas med ett certifieringstest som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett fysiskt och digitalt bevis på genomgången utbildning – ett certifikat Heta Arbeten®. För elever under 20 år subventioneras certifieringen. Läs mer om certifieringen.

Omfattning
1 heldag – minst 6,5 timmar (inkl. lektionstider och raster)

Språk
Brandskyddsföreningens utbildning, litteratur, manus, filmer och certifieringstest finns översatt till ryska, engelska, litauiska och polska. 

Var kan jag utbilda mig?
Vänd dig till en av Brandskyddsföreningen godkända och kvalitetsgranskade utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. De finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer Heta Arbeten®.

Sök arrangör 

Sök utbildningstillfälle 

Utbildningen Heta Arbeten® får högt betyg

Heta Arbeten® är en mycket intressant utbildning som deltagarna tycker är viktig för deras yrke.