Bli arrangör

Arrangör är en juridisk person eller enskild firma som anordnar utbildningar inom Brandskyddsföreningens skadeprevetionskoncept Heta Arbeten®

För att bli utbildningsarrangör av Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® och Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten® krävs att arrangören uppfyller de krav och anvisningar som framgår av Instruktion arrangör Heta Arbeten® (HA 020). Beställ instruktionen genom att maila till sbf@brandskyddsforeningen.se

Som arrangör förbinder du dig att:

  • Anordna utbildningar som följer utbildningsplanen förHeta Arbeten®.
  • Använda sig av aktuellt utbildningsmaterial (böcker, presentation och manus) som tagits fram av Brandskyddsföreningen.
  • Använda sig av instruktörer som är certifierade av Brandskyddsföreningen för aktuell period.
  • Använda Brandskyddsföreningens IT-stöd (Mina Sidor) för att dokumentera och certifiera deltagarna.
  • Sprida information som påverkar utbildningen i Heta Arbeten® till sina instruktörer.
  • Rapportera till Brandskyddsföreningen när det upptäcks brister hos instruktörer som påverkar utbildningen i Heta Arbeten®.
  • Betala avgifter enligt Brandskyddsföreningens prislista
  • I övrigt följa aktuell utgåva av norm SBF 2012 för arrangörer samt arrangörsavtal.

Ansökan görs skriftlig till Brandskyddsföreningen för handläggning och godkännande. För att kunna bedriva utbildning krävs också att minst en godkänd instruktör är knuten till arrangören genom anställning eller annat avtal.

Årsavgiften för utbildningsarrangör Heta Arbeten® hittar du i prislistan.

 

”Jag drivs av att lära ut”

Det var aldrig en pojkdröm för Björn Wennerholm att bli brandman. Ändå blev det inom brandskyddsområdet han fastnade – och han kom att bli en av de drivande krafterna inom Heta Arbeten®.