Bli arrangör

Arrangör är en juridisk person eller enskild firma som anordnar utbildningar inom Brandskyddsföreningens skadeprevetionskoncept Heta Arbeten®

För att bli utbildningsarrangör av Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® och Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten® krävs att arrangören uppfyller de krav och anvisningar som fastställts av Brandskyddsföreningen och UKHA. Kraven specificeras i normen - Utbildningsarrangör Heta Arbeten® - SBF 2012. Beställ normen genom att maila till sbf@brandskyddsforeningen.se

När kraven är uppfyllda görs en skriftlig ansökan till Brandskyddsföreningen för handläggning och godkännande. För att kunna bedriva utbildning krävs också att minst en godkänd instruktör är knuten till arrangören genom anställning eller annat avtal.

Årsavgiften för utbildningsarrangör Heta Arbeten® hittar du i prislistan.

 

Tänk hett och jobba rätt

Heta Arbeten sker regelbundet på många arbetsplatser. Att säkerhetsreglerna följs och att tillståndsgivarna tar sin uppgift på allvar är viktigt för såväl beställare som försäkringsbolag.