Symbol för företag

Hej företagare! Utför ni eller låter ni utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats? Har ni anställda med certifikat Heta Arbeten® och vill visa det?

Vill ni visa att ni har behörighet att utföra, vara brandvakt eller ge tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats? Har ni anställda med certifikat Heta Arbeten® så kan ni använda våra symboler för att visa det. Det kostar inget att beställa eller använda symbolerna. Symbolen levereras som en fil med möjligheten att kunna användas på hemsidan, trycka upp dekaler att använda på bilen eller att trycka på era på arbetskläder, möjligheterna är många!

Vid användning av symboler Heta Arbeten® måste gällande användarvillkor, instruktioner och manualer följas. Dessa kan komma att uppdatares. Den senaste och gällande version av dessa dokument återfinns nedan:

Notera att du genom att använda symbolerna godkänner och accepterar Användarvillkoren, instruktion för användning och åtar dig att följa grafisk manual ovan.

Beställningsformulär för symboler Heta Arbeten® för företag