Stärkt brandsäkerheten på Scania Södertälje

Företag kan anpassa tillståndslistan efter egna krav, arbeta efter den senaste forskningen och uppdaterade säkerhetsregler med Heta Arbeten® PREMIUM. På Scania Södertälje ger den digitala tjänsten medarbetare full överblick över de heta arbeten som pågår, vilka som är behöriga samt vad för tillstånd som är utfärdade. – Med Heta Arbeten® PREMIUM ser brandskyddskoordinatorerna alla heta arbeten som pågår, det stärker både brandsäkerheten och effektiviserar vårt brandskyddsarbete, säger Christian Ferm, Fire Manager Sweden på Scania.

scania_487x216.png

I Södertälje ligger Scanias huvudkontor, liksom majoriteten av bolagets många verksamhetsområden – från forskning och utveckling till produktion. Här tillverkas motorkomponenter samtidigt som lastbils- och busschassier slutmonteras i stora verkstäder, och med ett utgående flöde på hundratusentals fordon och komponenter är logistiken enorm – och produktionsavbrott kostsamma.

– Vi måste hela tiden tänka på konsekvenser av produktionsstopp, vi gör ju lastbilar här och är beroende av att hela kedjan fungerar för att få ut lastbilarna som kunderna beställt. Det är förtroende och pengar som står på spel om vi skulle få en brand som orsakar ett längre produktionsstopp. Dessutom finns det över tvåhundra byggnader på området, det är mycket att hålla koll på, säger Christian.

Alla brandväktare går Behörighetsutbildning Heta Arbeten®

Eftersom det är en tillverkande industri med arbetsmoment som alstrar värme eller gnistor har medarbetare och entreprenörer krav på sig att vara utbildade inom heta arbeten och ha ett certifikat för detta. Nikita Ikonen är driftchef på Tempest Security AB, ett väktarbolag som fått i uppdrag av Scania att utfärda tillstånd för heta arbeten på området. All personal har sedan starten varit utbildad för detta, men sedan Nikita klev in i rollen som chef har alla nya brandväktare fått gå Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

– Våra brandväktare går utbildningen Heta Arbeten® för att få utfärda tillstånd, och sen i våras använder de även APP Heta Arbeten® för att skriva digitala tillstånd. Det fungerar jättebra. Varje gång du skriver tillstånd gör du en riskbedömning av arbetet som ska göras och miljön, och då medverkar du till att minska risken för en brand.

Tempest Securitys brandväktare träffar ofta entreprenörer som ska utföra heta arbeten på Scania, entreprenörer som inte alltid har rätt säkerhetstänk eller som vill ta genvägar för att spara tid och då hoppar över det brandförebyggande arbetet. Men med hjälp av både APP Heta Arbeten® och behörighetsutbildningen Heta Arbeten® blir det enklare för brandväktarna att göra en ordentlig riskbedömning – och neka tillstånd till hetarbetare när det behövs, till exempel när inte alla säkerhetsregler följs till punkt och pricka.

– I appen är det också väldigt mycket enklare att scanna koden på certifikat för Heta Arbeten®, det gör det lättare för oss att hantera entreprenörer och effektiviserar kontrollen av behörighet, säger Nikita.

Överblick och säkerhet med Heta Arbeten® Premium

Sedan en tid tillbaka använder sig även Scania av Heta Arbeten® PREMIUM, ett verktyg som samlar all administration kring heta arbeten på en plats och ger medarbetare och ledning full överblick över vilka hetarbeten som pågår, och var. Via tjänsten kan brandskyddskoordiatorer och brandväktare se vilka som är behöriga och vad för tillstånd som både krävs och är utfärdade.

christian_ferm_150x200.png– Vi har enormt många byggnader och platser på Scania. Via Heta Arbeten® PREMIUM får våra brandskyddskoordinatorer en bra överblick över tillstånd och kan se vad som pågår i de byggnader de är ansvariga för, samt även göra kontroller. Om man behöver stänga av en sprinkler eller ett brandlarm är det ju jättebra att via Heta Arbeten® PREMIUM snabbt och enkelt kunna se var det pågår heta arbeten – och eventuellt avbryta arbetet om det behövs, eftersom byggnadens brandskydd är påverkat, säger Christian.

Heta Arbeten® PREMIUM möjliggör dessutom anpassning till den egna verksamheten och specifika säkerhetsnivåer. Här kan du till exempel lägga till kontrollpunkter, kommentarer och sätta olika säkerhetskrav på olika arbetsplatser.

– Både vi och våra försäkringsbolag ställer höga krav på brandsäkerhet och ett brandförebyggande arbetssätt, kanske högre än många andra företag. Här har Brandskyddsföreningen varit väldigt lyhörda. Vi kom in och började använda Heta Arbeten® PREMIUM tidigt i produktens livscykel och har fått bidra till en del av dess utveckling. Tillsammans med Brandskyddsföreningen har vi medverkat till att produkten blivit ännu bättre. Ett exempel är att vi ville komplettera med kolsyrebrandsläckare om arbete ska göras i känsliga miljöer som styrskåp, något som nu går att registrera i PREMIUM. Användning av kolsyresläckare behöver vi eftersom pulverbrandsläckare skulle kunna förstöra känslig elutrustning och orsaka onödiga produktionsstopp, säger Christian och avslutar:

– Det är även bra med forumen vi får tillgång till via Brandskyddsföreningen och Heta Arbeten®, där kan vi ta lärdom av andra verksamheter och industrier i Sverige. Ju fler som använder Heta Arbeten® PREMIUM – desto mer kommer vi att kunna utveckla tjänsten tillsammans och dra nytta av varandra.

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Se hur Heta Arbeten® PREMIUM kan hjälpa ditt företag, boka en kostnadsfri demo här!