Tillstånd

Vad är tillstånd för heta arbeten?
Innan heta arbeten får påbörjas måste tillstånd för arbetet utfärdas. Den tillståndsansvarige (beställarens representant) gör tillsamman med brandvakt och utförare av arbetet (hetarbetaren) en riskbedömning av arbetet på plats. Till hjälp har man tillstånds- och kontrollistan som bygger på de säkerhetsregler som finns framtagna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Hur ges tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Tillståndet ska alltid utfärdas innan arbetet påbörjas på den plats där arbetet ska utföras. Den tillståndsansvarige går tillsammans med hetarbetaren och brandvakten igenom arbetet som ska genomföras och identifierar, bedömer och beslutar om de brandrisker som finns på platsen. När man är överens om att arbetet är säkert att genomföra ges ett tillstånd.

Det innebär att man har åtgärdat de risker som eventuellt bedöms som för stora. Som hjälp i riskbedömning fyller man i en tillstånds- och kontrollista lista där också samtliga säkerhetsregler gås igenom. Detta görs med fördel på den senaste versionen av Brandskyddsföreningen blankett: SBF HA-004 Tillstånd Kontrollista för Heta Arbeten® eller i den digitala tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten® som finns i app Heta Arbeten®. Tillståndsansvarig, hetarbetaren och brandvakten skriver tillsammans under listan. Därefter kan arbetet påbörjas.

Hur länge får ett tillstånd gälla?
Tillståndet ska utfärdas för så kort tid som möjligt och bör normalt inte gälla längre tid än en dag/ett skift. Riskbedömningen i samband med tillståndsgivningen ska avgöra hur länge förhållandena på arbetsplatsen kan förväntas vara oförändrade med avseende på brandrisker. Tillstånd ska inte ges över en längre tid än så. Om förhållandena ändras så ska pågående tillstånd dras in och ett nytt tillstånd ges. 

Kan jag använda en äldre version av tillstånds- och kontrollistan?
Du kan använda den tidigare versionen under en övergångsperiod på max 6 månader. Gällande version av Brandskyddsföreningens dokument hittar du på sidan regler och blanketter

Tips! Använd den digitala tillstånds- och kontollistan så är du säker på att alltid ha den senaste versionen. Alla som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® har tillgång till appen och den digitala listan.

Går det att göra en egen tillstånd- och kontrollista?
Tillstånds- och kontrollistan Heta Arbeten® är en exempelchecklista som med fördel ska användas när man riskbedömer och ger tillstånd för heta arbeten. Tillstånds- och kontrollistan anger en miniminivå. Vill du göra egna anpassningar så ska innehållet motsvara den senaste versionen av Brandskyddsföreningens Tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten® (HA004).

Kan tillstånd/kontrollista vara i form av en digital checklista?
Det går bra att ha en digital checklista. Checklista ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs. Tillstånd/kontrollista ska också ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Brandskyddsföreningen erbjuder även en digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®, läs mer om den här.

Finns tillstånd- och kontrollistan på flera språk än på svenska?
Ja. Tillstånds- och kontrollistan Heta Arbeten® finns som en pdf-version, som som ett tillståndsblock och som en digital version i APP Heta Arbeten®.

  • PDF- versionen finns tillgänlig på ett flertal språk; svenska, engelska, ryska, polska, litauiskaarabiska, persiska, rumänska, spanska, thailändska, tjeckiska och tyska.
  • Tillståndsblocket finns tillgängligt på svenska och engelska och kan beställas i Brandskyddsföreningens webbutik. Notera att det krävs ett konto på brandskyddsforeningen.se för att kunna köpa blocken och att detta INTE är det samma som inloggningen till APP Heta Arbeten®. Har du ingen konto på brandskyddsforeningen.se kan du enkelt skapa ett när du gör din beställning.
  • Den digitala tillståndslistan finns tillgänglig på svenska och engelska.

    

Digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten®

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan har du alltid den senast versionen av tillståndslistan med dig i din smartphone. Ett tryck bort och du hittar behörig hetarbetare, kan dokumentera arbetet med bilde och signerar digitalt.

Fördjupning tillståndsansvarig Heta Arbeten®

Att fatta rätt beslut under riskbedömningen kan vara svårt. För att stärka din roll som tillståndsansvarig finns den fördjupade utbildningen – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®. Läs mer om utbildningen.