Tillstånd och tillståndslista

Var hittar jag Tillståndslista Heta Arbeten®?
tillstands_kontrollista_2023_500x708.pngTillståndslista Heta Arbeten® är framtagen tillsammans med och anpassad för att fungera för alla branscher. Tillståndslistan Heta Arbeten® finns som en pdf-version, som som ett tillståndsblock och som en digital version i APP Heta Arbeten®

Vad är tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Innan heta arbeten får påbörjas måste tillstånd för arbetet utfärdas. Den tillståndsansvarige (beställarens representant) gör tillsamman med brandvakt och utförare av arbetet (hetarbetaren) en riskbedömning av arbetet på plats. Till hjälp har man tillstånds- och kontrollistan som bygger på de säkerhetsregler som finns framtagna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Vår Tillståndslista Heta Arbeten® hittar du här.

Hur ges tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Tillståndet ska alltid utfärdas innan arbetet påbörjas på den plats där arbetet ska utföras. Den tillståndsansvarige går tillsammans med hetarbetaren och brandvakten igenom arbetet som ska genomföras och identifierar, bedömer och beslutar om de brandrisker som finns på platsen. När man är överens om att arbetet är säkert att genomföra ges ett tillstånd.

Det innebär att man har åtgärdat de risker som eventuellt bedöms som för stora. Som hjälp i riskbedömning fyller man i en tillstånds- och kontrollista lista där också samtliga säkerhetsregler gås igenom. Detta görs med fördel på den senaste versionen av Tillståndslista Heta Arbeten® som finns både i tryckt och digital version. Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten® som finns i APP Heta Arbeten®. Tillståndsansvarig, hetarbetaren och brandvakten skriver tillsammans under listan. Därefter kan arbetet påbörjas.

Hur länge får ett tillstånd gälla?
Tillståndet ska utfärdas för så kort tid som möjligt och bör normalt inte gälla längre tid än en dag/ett skift. Riskbedömningen i samband med tillståndsgivningen ska avgöra hur länge förhållandena på arbetsplatsen kan förväntas vara oförändrade med avseende på brandrisker. Tillstånd ska inte ges över en längre tid än så. Om förhållandena ändras så ska pågående tillstånd dras in och ett nytt tillstånd ges. 

Kan jag använda en äldre version av tillståndslistan?
Du kan använda den tidigare versionen under en övergångsperiod på max 6 månader. Gällande version av Brandskyddsföreningens normer och regelverk och exempellista för tillstånd hittar du på Brandskyddsföreningens sida - här.

Tillståndslista Heta Arbeten® som pdf och andra dokument och blanketter inom i Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® hittar du här.

Tips! Använd den digitala tillstånds- och kontollistan så är du säker på att alltid ha den senaste versionen. Alla som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® har tillgång till appen och den digitala listan.

Går det att göra en egen tillstånd- och kontrollista?
I SBF 506 Säkerhetregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats finns som bilaga 2 en exempellista för tillståndsgivning. Den anger anger en miniminivå.

Vår Tillståndslista Heta Arbeten® hittar du som har certifikat Heta Arbeten® i appen. Både som pdf och som Digitala tillstånds- och kontollistan. PDF:en finns översatt till 4 andra språk; engelska, litauiska, ryska och polska. Den digitala tillståndslistan finns på engelska.

Med Heta Arbeten® PREMIUM har företaget möjlighet att anpassa den digitala tillståndslistan efter företagets behov. Du kan till exempel lägga till egna kommentarer och kontrollpunkter.

Kan tillstånd/kontrollista vara i form av en digital checklista?
Det går bra att ha en digital checklista. Checklista ska minst omfatta de punkter som finns med på SBF 506 Säkerhetregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs. Tillstånd/kontrollista ska också ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® erbjuder även en digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®, läs mer om den här.

Finns Tillståndslistan Heta Arbeten® flera språk än på svenska?
Ja. Tillståndslistan Heta Arbeten® finns som en pdf-version, som som ett tillståndsblock och som en digital version i APP Heta Arbeten®.

  • PDF- versionen finns tillgänlig på ett flertal språk; svenska, engelska, ryska, polska, litauiska i APP Heta Arbeten®.
  • Tillståndsblocket finns tillgängligt på svenska och kan beställas i Brandskyddsföreningens webbutik. Notera att det krävs ett konto på brandskyddsforeningen.se för att kunna köpa blocken och att detta INTE är det samma som inloggningen till APP Heta Arbeten®. Har du ingen konto på brandskyddsforeningen.se kan du enkelt skapa ett när du gör din beställning.
  • Den digitala tillståndslistan i APP Heta Arbeten® finns tillgänglig på svenska och engelska.
  • Med Heta Arbeten® PREMIUM har företaget möjlighet att anpassa den digitala tillståndslistan efter företagets behov. Du kan till exempel lägga till egna kommentarer och kontrollpunkter.

    

Digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten®

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan har du alltid den senast versionen av tillståndslistan med dig i din smartphone. Ett tryck bort och du hittar behörig hetarbetare, kan dokumentera arbetet med bilde och signerar digitalt.

Heta Arbeten® PREMIUM – sparar tid och höjer säkerheten för ditt företag

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.