Efterbevakning

Vad är efterbevakning?
Efterbevakning är en uppgift som alltid ska genomföras när ett arbete bedömts som brandfarligtkräver tillstånd Heta Arbeten®. Det innebär att man ska ha en person på plats som bevakar så att inte brand uppkommer i minst en timme efter det att arbetet har avslutats. Vissa arbeten i särskilt brandfarliga miljöer kräver en längre efterbevakningstid för att inte något ska hända. Tiden för efterbevakning ska alltid beslutas av den som är tillståndsansvarig.

Ska tiden för efterbevakning ingå i den tid som skrivs på tillståndslistan?
När ett tillstånd skrivs så ska inte tiden för efterbevakning tas med på tillståndslistan. Hur länge efterbevakningen ska pågå bedöms och fylls i av den tillståndsansvarige. Dvs. om du avser att gå hem från arbetet kl. 16.00 och du själv ska efterbevaka i en timme så måste du ha avslutat arbetet senast 15.00.

Vem får utföra efterbevakning?
Alla som har ett giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Det måste inte vara samma brandvakt som hade den uppgiften då arbetet pågick. Personen som ska utföra efterbevakningen ska namnges på tillståndslistan.

Måste det utföras efterbevakning om jag valt bort brandvakt under arbetet?
Efterbevakning ska alltid finnas oavsett om det funnits brandvakt eller inte under arbetet.