Efterbevakning

Vad är efterbevakning?
Efterbevakning innebär att man ska ha en person på plats som bevakar så att brand inte uppkommer i minst en timme efter att arbete har slutförts. Det är en uppgift som alltid ska genomföras när ett arbete bedömts kräva tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Vissa arbeten i särskilt brandfarliga miljöer kräver en längre efterbevakningstid för att säkerställa att inte någon brand uppstår och får spridning. Tiden för efterbevakning ska alltid beslutas av den som är tillståndsansvarig.

Vem får utföra efterbevakning?
Alla som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten®, eller motsvarade, får vara brandvakt och därmed utföra efterbevakning. 

Måste efterbevakning utföras om brandvakt under arbetet valts bort av tillståndsansvarig?
Ja, efterbevakning ska alltid finnas oavsett om det funnits brandvakt eller inte under arbetet.

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.