ID06 och Heta Arbeten®

Hur gör jag för att registrera mitt certifikat Heta Arbeten® i ID06 kompetensdatabas?
Antigen så kan du registrera dig direkt vid utbildningstillfället eller så kan du registrera ditt certifikat i Heta Arbeten® i efterhand. Oavsett om du gör det på utbildningen eller senare så gör du det via APP Heta Arbeten®. Även du som redan har ett certifikat kan i efterhand registrera dig i ID06 Kompetensdatabas via appen.

Klicka här för att läsa mer om hämtar du hem appen.

Kostar det något att registrera sig i ID06?
Nej, inte om du gör det via app Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen står för alla kostnader för dig som har certifikat Heta Arbeten®.

Behöver jag registrera mitt certifikat i ID06 Kompetensdatabas?
Du behöver registrera ditt certifikat Heta Arbeten® i ID06 Kompetensdatabas om du arbetar på en arbetsplats som är ansluten till ID06. Kortet används ofta som en identitetskontroll så att du kan komma in på din arbetsplats. ID06-kortet används framförallt på byggarbetsplatser i Sverige för att bekräfta dina utbildningar och behörigheter.

Varför ska jag registrera mitt certifikat i ID06?
Det har sedan länge funnits särskilda krav på utbildning och certifikat för att få utföra olika riskabla arbetsmoment, där exempelvis heta arbeten ingår. ID06 Kompetensdatabas gör det enklare att kontrollera dessa behörigheter och underlättar även identifiering av medarbetare på arbetsplatsen. Bland annat har företagen Peab, Skanska, Veidekke och JM har enats om att använda den digitala lösningen ID06 Kompetensdatabas för att öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. ID06 samlar alla utbildningsbevis på ett och samma ställe. Läs mer om byggföretagens samarbete med ID06

Vad är ID06 Kompetensdatabas?
ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis för individen, för företaget och ute på byggarbetsplatsen. Individens utbildningsbevis och behörigheter kopplas till det personliga ID06-kortet, som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats. Förutom Heta Arbeten® kan utbildningar och certifikat i exempelvis asbest, elsäkerhet, fallskydd, härdplaster och säkra lyft registreras i ID06 Kompetensdatabas. Läs mer om ID06 Kompetensdatabas och kortet på IDo6 hemsida

Mitt certifikat Heta Arbeten® kanske redan är registrerat i ID06 Kompetensdatabas. Hur vet jag om det är det eller inte?
Hos ID06 kan du med BankID logga in och se om och vad som finns registrerat i Kompetensdatabasen. Det gör du här hos ID06.

Jag har inget ID06 kort. Kommer jag att få ett ID06 kort automatiskt när jag samtyckt till registrering via app Heta Arbeten®?
Inga kort skickas automatiskt från ID06. Kort beställs av din arbetsgivare hos en av ID06 ackrediterade kortpartners. Läs mer hos ID06.

Jag har samtyckt till registrering i ID06 via app Heta Arbeten®. Vad händer nu?
Din behörighet Heta Arbeten® kopplas automatiskt till ditt ID06-kort via ditt personnummer. Det kan ta någon dag innan registreringen slår igenom. Du kan se vad som finns registrerat på ditt personnummer i ID06 Kompetensdatabas. Det gör du här hos ID06.

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.

Nu blir det ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas. ”Det ökar säkerheten på våra byggen och underlättar arbetet betydligt”, säger Magnus Wickström, försäkringsansvarig på Peab.