Brandvakt

Heta-Arbeten-gnistor-banner-högerpuff.png

Vilken kompetens ska en brandvakt ha?
En person som ska vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats måste ha utbildning och giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, vilket innebär certifikat Heta Arbeten® eller motsvarande.

Får jag vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats om jag har ett giltigt certifikat för heta arbeten som erhållits i Norge, Finland eller Danmark?
Svaret är ja om det utfärdats av Brandskyddsföreningen i landet. Vi vill dock poängtera att det föreligger skillnader i utbildning och regelverk mellan de Nordiska länderna som gör att vi hellre rekommenderar en brandvakt utbildad i samma land som arbetet utförs i.

Kan jag vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats utan att ha ett giltigt certifikat, om jag normalt arbetar som brandman?
Nej du måste ha ett giltigt certifikat Heta Arbeten®. Certifikatet ger dig kunskap om vilka säkerhetsregler som gäller vid utförandet av dessa arbeten. 

Vilken klassning ska det vara på brandsläckaren vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Säkerhetsregel 11 säger att brandsläckare ska vara av minst klass 34A 233BC, 2x6 kg pulver. Vill man ha en brandsläckare med högre effektivitetsklass eller större storlek t ex 12 kg så går det bra. Men det måste alltid finnas två släckare.

 

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.

Konceptet Heta Arbeten® sparar miljoner

Regelverket kring heta arbeten på tillfällig plats har räddat egendom för miljontals kronor de senaste 25 åren.