Brandvakt

Heta-Arbeten-gnistor-banner-högerpuff.png

Vilka åldersgränser gäller för att få vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats? 
Brandskyddsföreningen anser att man ska vara minst 18 år. Ett undantag finns för lantbruk där lantbrukarens barn kan vara brandvakt från och med att barnet fyllt 15 år. Lämpligheten i att sätta unga personer på ett så ansvarsfyllt uppdrag som brandvakt bör noga beaktas.

Arbetsmiljölagstiftningen beskriver farliga arbeten och vilka åldersgränser som gäller. Skärning och svetsning med gas, elektricitet eller laser räknas till de arbeten som normalt inte får utföras av minderåriga. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta"

Får jag vara brandvakt vid Heta Arbeten om jag har ett giltigt certifikat för heta arbeten som erhållits i Norge, Finland eller Danmark?
Svaret är ja. Vi vill dock poängtera att det föreligger skillnader i utbildning och regelverk mellan de Nordiska länderna som gör att vi hellre rekommenderar en brandvakt utbildad i samma land som arbetet utförs i. 

Vilken kompetens ska en brandvakt ha? 
En person som ska vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats måste ha utbildning och rätt behörighet. 

Kan efterbevakning väljas bort?
Nej. Om ett brandfarligt heta arbete ska utföras där det krävs tillstånd ska det alltid vara minst en timmes efterbevakning. 

Vilka behörihetskrav är det på den som sköter efterbevakning vid brandfarliga arbeten som utförts på en tillfällig arbetsplats?
Giltigt certifikat Heta Arbeten®

Vilken klassning ska det vara på brandsläckaren vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Säkerhetsregel 8 säger att brandsläckare ska vara av minst klass 34A 233BC, 2x6 kg pulver. Vill man ha en brandsläckare med högre effektivitetsklass eller större storlek t ex 12 kg så är det OK. Men det måste alltid finnas två släckare.