Brandvakt

Heta-Arbeten-gnistor-banner-högerpuff.png

Vilken kompetens ska en brandvakt ha?
En person som ska vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats måste ha utbildning och giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, vilket innebär certifikat Heta Arbeten® eller motsvarande.

Får jag vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats om jag har ett giltigt certifikat för heta arbeten som erhållits i Norge, Finland eller Danmark?
Nej, certifikat utgivna i dessa länder från och med den 1 juli 2023 är inte vara giltiga i Sverige.

Enligt det nya ramverket för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats som började gälla 1 januari 2023 är att certifikat utfärdade i något av de övriga nordiska länderna inte längre är giltiga i Sverige. Det beror på att dessa länders brandskyddsföreningar inte är certifierade enligt Norm SBF 2022. Svensk Försäkring* har dock valt att göra en mjuk övergång för dessa certifikat, och beslutat att certifikat utgivna av brandskyddsföreningarna i Norge, Danmark och Finland till och med den sista juni 2023 kommer vara giltiga i Sverige under hela sin giltighetsperiod, dvs i maximalt 5 år.

Kan jag vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats utan att ha ett giltigt certifikat, om jag normalt arbetar som brandman?
Nej du måste ha ett giltigt certifikat Heta Arbeten®. Certifikatet ger dig kunskap om vilka säkerhetsregler som gäller vid utförandet av dessa arbeten. 

Vilken klassning ska det vara på brandsläckaren vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Säkerhetsregel 11 säger att brandsläckare ska vara av minst klass 34A 233BC, 2x6 kg pulver. Vill man ha en brandsläckare med högre effektivitetsklass eller större storlek t ex 12 kg så går det bra. Men det måste alltid finnas två släckare.

 

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.

Konceptet Heta Arbeten® sparar miljoner

Regelverket kring heta arbeten på tillfällig plats har räddat egendom för miljontals kronor de senaste 25 åren.