Brandvakt

Vilka åldergränser gäller för att få vara brandvakt vid Heta Arbeten®?
Minst 18 år. Ett undantag finns för lantbruk där lantbrukarens barn kan vara brandvakt från och med att barnet fyllt 15 år. AML beskriver farliga arbeten och vilka åldersgränser som gäller. Lämpligheten i att sätta unga personer på ett så ansvarsfyllt uppdrag som brandvakt bör noga beaktas.

Får jag vara brandvakt vid Heta Arbeten om jag har ett giltigt certifikat för Heta Arbeten® som erhållits i Norge, Finland eller Danmark?
Svaret är ja. Vi vill dock poängtera att det föreligger skillnader i utbildning och regelverk mellan de Nordiska länderna som gör att vi hellre rekommenderar en brandvakt utbildad i samma land som arbetet utförs i. 

Vilken kompetens ska en brandvakt vid Heta Arbeten® ha? 
En brandvakt vid Heta Arbeten® ska ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Som brandvakt kan även utses en person som är utbildad och arbetar som brandman.

Kan efterbevakning väljas bort?
Nej. Om ett brandfarligt Heta Arbete® ska utföras där det krävs tillstånd och certifikat ska det alltid vara minst en timmes efterbevakning. 

Vilka behörihetskrav är det på den som sköter efterbevakning vid Heta Arbeten®?
Giltigt certifikat för Heta Arbeten®, eller utbildad och aktivt arbetande brandman. 

Vilken klassning ska det vara på brandsläckaren för att få utföra tillfälliga Heta Arbeten®?
Säkerhetsregel 8 säger att brandsläckare ska vara av minst klass 34A 233BC, 2x6 kg pulver. Vill man ha en brandsläckare med högre effektivitetsklass eller större storlek t ex 12 kg så är det OK. Men det måste alltid finnas två släckare.