Heta Arbeten® PREMIUM fortsätter att vinna mark

Effektivare, säkrare och allt som rör heta arbeten samlat på ett och samma ställe. Det är några av fördelarna med Heta Arbeten® PREMIUM som nu fyller ett år. ”Vi visste att det fanns ett behov, men att efterfrågan skulle vara så stor och användandet så brett var en positiv överraskning”, säger Nicklas Larsson hos Brandskyddsföreningen som varit med och utvecklat tjänsten.

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks. Ett år har gått sedan lanseringen av tjänsten och Nicklas Larsson, huvudinstruktör för Heta Arbeten hos Brandskyddsföreningen, är positivt överraskad över hur väl tjänsten har tagits emot.

– Vi ser en bred efterfrågan och användarna finns inom allt från byggbranschen och industrin till kommuner och landsting. Det är inte bara stora organisationer, utan även mindre företag har visat sig ha ett stort behov av vår lösning, berättar han.

Ger unik överblick och högre säkerhet

digitalisera_heta_nicklas_290x150.pngHeta Arbeten® PREMIUM är en utveckling av det tidigare lanserade APP Heta Arbeten®, ett kostnadsfritt verktyg för den som utför hetarbeten och innehar certifikat för detta.

– Vi såg ett behov bland företag som genomför heta arbeten i sin verksamhet att kunna effektivisera all administration inom området och minska tidsåtgången. PREMIUM ger även möjlighet för användaren att skräddarsy tjänsten efter egna behov och lägga till specifika krav för just sin verksamhet, förklarar Nicklas.

Med hjälp av PREMIUM ges en tydlig överblick över genomförda, pågående och kommande hetarbeten samt givna tillstånd. Det går att anpassa tjänsten så att specifika krav gäller för olika delar av företaget eller koncernen och PREMIUM är alltid uppdaterad enligt de senaste villkoren och normerna.

– Vi på Brandskyddsföreningen ser till att tjänsten uppdateras automatiskt och ständigt följer aktuella regelverk. Som tillståndsansvarig får du direkt veta om personen du ska utfärda tillståndet åt är certifierad och handläggningen blir enklare, snabbare och säkrare. PREMIUM anpassar även kraven utifrån var arbetet ska utföras, vilket sparar tid då ansvariga endast behöver gå igenom de frågor som är relevanta för det specifika tillståndet, säger Nicklas.

"Som tillståndsansvarig får du direkt veta om personen du ska utfärda tillståndet åt är certifierad och handläggningen blir enklare, snabbare och säkrare."

Sparar tid och samlar statistik

I samband med att företag har börjat använda Heta Arbeten® PREMIUM har många även gjort en genomlysning av verksamheten och sett över hur de arbetar med heta arbeten.

– Processen blir genomarbetad, effektivare och brandsäkrare. Den tid användarna sparar på att använda vår lösning kan de istället lägga på det som är viktigt; som brandsäkerhet eller arbetsinsatser, säger Nicklas.

PREMIUM ger företaget en helikoptervy över deras heta arbeten, snabb statistik per automatik och digitaliserar processen.

– Det går även att ge exempelvis skyddsombud eller brandskyddsansvarig tillträde till statistiken, som är ett bra underlag för att snabbt se var insatser behöver genomföras eller vilka åtgärder som behövs. Det kan handla om att fler ansvariga behöver utbildas eller att certifikat behöver förnyas, säger Nicklas.

Även ur försäkringssynpunkt tillför tjänsten mervärde.

– Att kunna visa upp ordning och reda, ha koll på alla utfärdade tillstånd samt att företaget jobbar på ett brandsäkert sätt är alltid av stor betydelse gentemot försäkringsbolag, vid en genomlysning eller liknande, lägger han till.

"Vi är lyhörda och fångar upp förslag från användarna."

Ständigt pågående utvecklingsarbete

Arbetet med PREMIUM är ständigt pågående och utveckling av tjänsten sker hela tiden.

– Med jämna mellanrum anordnar vi ”Brand Snack” då vi bjuder in användare och fångar upp deras önskemål och funderingar. Vårt uppdrag är att förbättra brandsäkerheten, sprida kunskap inom området och ta ansvar för att den produkt vi levererar uppfyller rådande krav, säger Nicklas.

Andreas Wall-Horgen är systemansvarig för PREMIUM och har varit med från start.

– Vi är lyhörda och fångar upp förslag från användarna. Att i PREMIUM kunna kräva obligatorisk signatur av efterbevakare vid avslut är till exempel ett valbart krav som vi har infört efter önskemål från våra användare.

Premium_1ar_andreas_200x150.pngEn kommande uppdatering är att tillståndsgivare med behörighet ska kunna se alla sina kollegors pågående hetarbeten. Det kommer även bli möjligt att styra ännu mer vilka delar som behöver hanteras vid tillståndsgivning, beroende på var hetarbetet ska utföras.

– För att effektivisera processen ännu mer kommer en ny roll att införas. Det kommer att underlätta för företag som exempelvis har olika typer av verksamhet eller för ett regionalt företag som i situationen inte behöver veta vad som utfärdas i en annan del av landet, förklarar Andreas.

Anmäl dig till öppen demo!

Låt oss berätta hur ditt företag kan effektivisera arbetet och öka säkerheten vid heta arbeten med - Heta Arbeten® PREMIUM.