Heta Arbeten® - 30 år av brandsäkra jobb

Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® startades 1990 för att förebygga bränder och har sedan dess utvecklats och vårdats av Brandskyddsföreningen i samarbete med representanter från olika branscher och försäkringsbolag. Heta Arbeten® är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige under de senaste 30 åren.

 

Brandskyddsföreningen började med att tillsammans med Sveriges försäkringsbolag ta fram säkerhetsregler i förebyggande syfte. Strax därefter fick vi försäkringsbolagens uppdrag att ta fram en utbildning, den vi nu kallar Heta Arbeten®. Önskan från försäkringsbolagen var att ta fram ett säkert, enkelt och enhetligt system för alla branscher över hela landet. Snart krävde samhällets utveckling med nya arbetsmetoder och material att utbildningen uppdaterades och nya riktlinjer, checklistor, kontrollistor med mera togs fram.

Med Brandskyddsföreningens redan stora nätverk i samhället blev vi det naturliga navet. Brandskyddsföreningens samlade nätverk inom olika branscher, företag, försäkringsbolag, myndigheter och forskare vilket gav stort underlag till de önskemål, krav och behov som fanns.

Resultatet är ett heltäckande skadepreventionskoncept som tar hänsyn till olika krav men ändå är enhetligt och gäller för alla branscher över hela landet. Oavsett vilket försäkringsbolag man väljer och för vilken uppdragsgivare man än arbetar för. Det skapar förutsättningar för fri rörlighet som gagnar företagsamheten och alla yrkesutövare.

Resultat
Konsekvenserna av en brand som orsakas av heta arbeten är många. Förutom att människor och egendom kan komma till skada så kan försäkringsbolaget reducera ersättningen för skador på egendom. Det är ofta bekymmersamt att behöva stänga ned eller minska produktionen i exempelvis en industri under en längre period.

Sedan vi introducerade skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® 1990 med sina skärpta säkerhetsregler och enhetlig utbildning har antalet årliga bränder orsakade av heta arbeten minskat med 80 % och totala kostnaderna för skador direkt orsakade av heta arbeten har minskat med 75 %.

Vi har idag drygt 400 arrangörer och cirka 800 instruktörer spridda över hela landet. Sedan 1990 har vi utbildat och certifierat flera hundra tusentals hetarbetare. Varje år utbildas omkring cirka 70 000 nya hetarbetare.

Att vi når ut till så många beror på att vi valt att utbilda enligt train-the-trainer modellen. Det vill säga att Brandskyddsföreningen utbildar instruktörerna som sedan utbildar hetarbetarna. Det möjliggör att många, snabbt och effektivt kan gå en aktuell utbildning.

Heta Arbeten® ett koncept med kvalitet i fokus

Det systematiskt kvalitetsarbete går som en röd tråd genom utbildningen och hela konceptet. Läs om vårt kvalitetsarbete här

Säkerhetsregler Heta Arbeten®

Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® bygger på 14 säkerhetsregler som Brandskyddsföreningen har arbetat fram tillsammans med försäkringsbolagen.
Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar.