Utbildningsorganisation

Inom ramen för Heta Arbeten® arrangeras utbildning för hetarbetare, tillståndsansvarig och brandvakt. Utbildningen hålls av fristående arrangörer. Brandskyddsföreningen utbildar instruktörer som i nästa led utbildar hetarbetare, brandvakt och tillståndsansvarig.

För att kunna utbilda i Heta Arbeten måste en arrangör alltid vara knuten till Brandskyddsföreningen via avtal och anlita certifierade instruktörer som har genomgått och klarat instruktörsutbildning för Heta Arbeten®. 

Certifiering
Efter genomförd utbildning sker certifiering genom ett kunskapstest som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Läs mer om hur certifieringen går till.