Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten®. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta Arbeten® får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en frivillig påbyggnadsutbildning för dig som redan genomgått behörighetsutbildningen Heta Arbeten® och som ofta agerar tillståndsansvarig eller behöver fördjupad kunskap om Heta Arbeten®.

Att fatta rätt beslut under riskbedömningen kan vara svårt. För att stärka din roll som tillståndsansvarig finns den fördjupade utbildningen – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®. Utbildningen ger dig som tillståndsansvarig utökade kunskaper som stärker din kompetens och ger dig en större möjlighet att göra rätt riskbedömning och ger dig ökad trygghet i din roll. Här får du fördjupade kunskaper inom lagar, arbetsmiljö och försäkringar som reglerar hur du genomför Heta Arbeten. Utbildningen ger också utökade kunskaper om säkerhetsreglerna och insyn i flera skadefall och kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå.

Förkunskaper
Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en påbyggnadsutbildning för den som redan genomgått behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Som förkunskap krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Certifiering
Utbildningen avslutas med ett certifieringstest som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på genomgången utbildning – ett certifikat. Läs mer om certifieringen

Omfattning
1 heldag – minst 8 timmar (inkl. lektionstider och raster)

Var kan jag utbilda mig?
Vänd dig till en utbildningsarrangör för Heta Arbeten®. De är knutna till Brandskyddsföreningen, finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer för Heta Arbeten®.

Sök arrangör

Sök utbildningstillfälle 

Anmäl dig till utbildning

Sök bland utbildningstillfällen hos våra arrangörer.

Ny fördjupningsutbildning inom Heta Arbeten®

En ny utbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten®. Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig. Brandsäkert Nov 2018.