Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen heta arbeten. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en påbyggnadsutbildning för dig som redan genomgått Brandskyddsföreningen behörighetsutbildningen Heta Arbeten® och som ofta agerar tillståndsansvarig eller behöver fördjupad kunskap om brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Att fatta rätt beslut under riskbedömningen kan vara svårt. För att stärka din roll som tillståndsansvarig finns den fördjupade utbildningen – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®. Utbildningen ger dig som tillståndsansvarig utökade kunskaper som stärker din kompetens och ger dig en större möjlighet att göra rätt riskbedömning och ger dig ökad trygghet i din roll. Här får du fördjupade kunskaper inom lagar, arbetsmiljö och försäkringar som reglerar hur du genomför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen ger också utökade kunskaper om säkerhetsreglerna Heta Arbeten® och insyn i flera skadefall och kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå.

Förkunskaper
Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten® är en påbyggnadsutbildning för den som redan genomgått Brandskyddsföreningens Behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Som förkunskap krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Certifiering
Utbildningen avslutas med ett certifieringstest som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på genomgången utbildning – ett certifikat. Läs mer om certifieringen

Omfattning
1 heldag – minst 8 timmar (inkl. lektionstider och raster).

Var kan jag utbilda mig?
Vänd dig till en av Brandskyddsföreningen godkända och kvalitetsgranskade utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. De finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer Heta Arbeten®.

Sök arrangör

Sök utbildningstillfälle 

Anmäl dig till utbildning

Sök bland utbildningstillfällen hos våra arrangörer.

Heta Arbeten lanserar digital tillstånds- och kontrollista

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan går det att effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och göra uppföljningar på arbetsplatsen.