Heta Arbeten® - 100 år av kunskap, på en dag

Heta Arbeten® är framgångskonceptet från Brandskyddsföreningen som sedan 1990 hjälpt till att förebygga bränder orsakade av heta arbeten. Tack vare Brandskyddsföreningens hundraåriga erfarenhet av brandförebyggande arbete kan vi fortsätta att utveckla Heta Arbeten® med det kunnande och den kompetens som finns inom våra väggar. Vårt mål är att förmedla vårt djupa kunnande på ett sätt som är enkelt att förstå och använda. Därför jobbar vi varje dag med att förbättra utbildningen och våra digitala stöd. Vi fortsätter att driva utvecklingen av Heta Arbeten® så att utövare, företag och samhälle kan dra nytta av 100 års kunskap – på en enda dag.

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® 

är Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen ger dig kunskap och praktisk erfaranhet att förebygga bränder vid heta arbeten. Efter utbildningen får du ett certifikat som styrker din behörighet att få utföra, vara brandvakt vid eller att utfära tillstånd för heta arbeten.

Hitta och boka utbildning här!

APP Heta Arbeten® 

är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som har certifikat Heta Arbeten®. Appen är et stöd i sitt arbete. Här kan du visa ditt digitala certifikat, skriva digitala tillstånd och hitta svar på frågor kring brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. 

Läs mer och hämta appen här!

 

Heta Arbeten® PREMIUM

är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM ger företaget en unik översikt över alla tillstånd, effektiviserar och underlättar tillståndshanteringen samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Läs mer om Heta Arbeten® PREMIUM eller boka demo här!

Anmäl dig till öppen demo!

Låt oss berätta hur ditt företag kan effektivisera arbetet och öka säkerheten vid heta arbeten med - Heta Arbeten® PREMIUM.

Stärkt brandsäkerheten på Scania Södertälje med Heta Arbeten® Premium

"Vi har enormt många byggnader och platser på Scania. Via Heta Arbeten® PREMIUM får våra brandskyddskoordinatorer en bra överblick över tillstånd och kan se vad som pågår i de byggnader de är ansvariga för, samt även göra kontroller."