Heta Arbeten® - samhällsnytta och brandsäkerhet i fokus

Genom att lära ut riskmedvetenhet och förmågan att förebygga bränder är Heta Arbeten® mer än ett certifikat. Det är skadeprevention som verkar på en bredare samhällsnivå genom att minska risken för stora skador, onödiga kostnader och förlorade jobbtillfällen. Tillsammans minskar vi antalet bränder och gör arbetsplatserna tryggare. Gå Behörighetsutbildning Heta Arbeten® du med!

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® 

är Brandskyddsföreningens certifieringsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen ger dig kunskap och praktisk erfaranhet att förebygga bränder vid heta arbeten. Efter utbildningen får du ett certifikat som styrker din behörighet att få utföra, vara brandvakt vid eller att utfära tillstånd för heta arbeten.

Hitta och boka utbildning här!

APP Heta Arbeten® 

är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som har certifikat Heta Arbeten®. Appen är et stöd i sitt arbete. Här kan du visa ditt digitala certifikat, skriva digitala tillstånd och hitta svar på frågor kring brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. 

Läs mer och hämta appen här!

 

Heta Arbeten® PREMIUM

är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM ger företaget en unik översikt över alla tillstånd, effektiviserar och underlättar tillståndshanteringen samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Läs mer om Heta Arbeten® PREMIUM eller boka demo här!