Om Heta Arbeten®

Ett modernt heltäckande koncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet i alla branscher. Originalet sedan 1990.

Skadepreventionskoncept Heta Arbeten®

Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 genom Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® har gett en radikal minskning av antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och minskat skadekostnaderna av dessa med över 75 procent. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren.

Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar. Vårt koncept bygger på de 13 säkerhetsregler och omfattas av utbildningar och utbildningsmaterial, administrativt IT-system för arrangörer och instruktörer, tillståndslista för riskbedömning, digital tillståndslista i mobilformat, riktlinjer och checklistor. Allt hålls samman av ett antal processer för att säkerställa att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs enligt säkerhetsreglerna och hanteras säkert var de än utförs, runt om i Sverige, dygnet runt.

Läs mer om vad skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® består av

3 viktiga funktioner

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig som alla spelar nyckelroller för att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt. Innan arbetet kan påbörjas måste en riskbedömning göras och tillstånd ges. Riskbedömningen görs tillsammans i teamet.

För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 13 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. 

Tillståndsansvarig 
Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföras. Till sin hjälp har denne en tillstånds- och kontrollista. Det är den tillståndsansvarige som ger skriftligt tillstånd för arbetet och inga brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats få påbörjas innan tillståndet är undertecknat. För att vara behörig att utfärda tillstånd krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®

Hetarbetare  
Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften. För att få göra det krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Brandvakt
Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet. Efterbevakning efter att arbetet har utförts måste alltid ske. För att vara behörig att agera brandvakt krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®

Konceptet Heta Arbeten® sparar miljoner

Regelverket kring heta arbeten på tillfällig plats har räddat egendom för miljontals kronor de senaste 25 åren. 

Heta Arbeten® ett koncept med kvalitet i fokus

Det systematiskt kvalitetsarbete går som en röd tråd genom utbildningen och hela konceptet. Läs om vårt kvalitetsarbete här