Heta Arbeten® - utbildning och digitala verktyg

Utför ger du tillstånd eller är brandvakt för heta arbeten? Behörighetsutbildning Heta Arbeten® ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats rätt kunskap, behörighet och certifikat som fungerar på alla arbetsplatser.

Hitta utbildningstillfälle här!
Utbildningen passar alla verksamheter och genom övningsexempel som ligger nära de miljöer du möter i din yrkesvardag får du en tydlig koppling till ditt dagliga arbeten. 

Brandskyddsföreningens drygt 300 kvalitetsgranskade utbildningsarrangörer Heta Arbeten® finns över hela landet och har utbildade och certifierade instruktörer. De erbjuder Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® både på plats och som distansutbildning.

Hitta utbildningstillfälle här!