Nytt utseende certifikat Heta Arbeten®

Nu får certifikat Heta Arbeten® nytt utseende. På baksidan finns dessutom en QR-kod som går att skanna – vilket gör det lätt att kontrollera behörigheten. Se giltighetstiden på certifikatet.

Ingen behöver byta ut sitt gamla certifikat. Båda varianterna kommer att vara giltiga samtidigt. Ett certifikat är giltigt i 5 år och efter det behöver man gå en ny utbildning. När man gjort det får man ett nytt certifikat med det nya utseendet.

Gammalt utseende. Fortfarande giltigt, se giltighetstiden på kortet.

Nytt utseende från 2020-02-10