Effektivare, säkrare och enklare med digitalt brandskyddsarbete

Sedan Arctic Paper digitaliserade sitt heta arbete med Heta Arbeten® PREMIUM har hanteringen av dessa blivit effektivare, säkrare och mer överskådligt. Dessutom sparar ett enda undviket produktionsbortfall in kostnaden för verktyget under flera år.

Arctic_Paper_Grycksbo_700.pngTidigare var det papper som låg överallt, det fanns ingen struktur och möjligheten till att föra statistik var obefintlig. Sedan Arctic Paper började använda Brandskyddsföreningens verktyg APP Heta Arbeten® samt den digitala plattformen Heta Arbeten® PREMIUM har de istället positionerat sig i den digitala framkanten. All hantering sker nu digitalt, med struktur, tillgänglighet och bättre överblick.

– Vi arbetar nu säkrare, enklare och mer strukturerat. Innan vi började använda denna lösning var det pappersvarianten som gällde. Vi hade ingen struktur och ingen statistik och de papper som skulle arkiveras hamnade i någon byxficka och låg överallt utom där de skulle vara, berättar Maria Melin Wittberg, brandskyddstekniker på Arctic Paper.

 Flexibelt och anpassningsbart verktyg
APP Heta Arbeten® och Heta Arbeten® PREMIUM från Brandskyddsföreningen effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks. Arctic Paper tillverkar tryckpapper och produktionen kräver ett gediget brandsäkerhetsarbete. Heta Arbeten® PREMIUM ger verksamheten möjlighet att själva lägga till rutiner och kontroller i sitt skyddsarbete.

Maria Wittberg.png– Vi har vissa områden i fabriken som innebär högre risk än andra och därför kräver särskilda åtgärder. När utförare av heta arbeten skriver in det område där arbetet ska ske, kommer de särskilda åtgärderna upp automatiskt på checklistan. Det skapar en trygghet hos utförarna och vi kan vara säkra på att vi minimerat risken för att den mänskliga faktorn ska ställa till det så att en olycka inträffar, berättar Maria.

 Förhindrar produktionsbortfall
Tidigare var det upp till den som utförde arbetet att komma ihåg alla moment, ett ansvar som många gånger kunde kännas betungande.

– Även om vi hade en fysisk checklista så var det större risk att den mänskliga faktorn ställde till det och på sikt orsakade produktionsbortfall. Med den digitala checklistan få vi hjälp att minimera risken. Eftersom vi har kunnat öka tryggheten hos tillståndsgivare är det lättare för oss att sälja in utförandet. Varje steg är inbyggt i listan och med den som stöd ges en försäkran om att ingenting glöms bort eller missas, förklarar Maria.

Ett produktionsbortfall är en kostsam historia och måste förhindras på alla sätt. Hos Arctic Paper finns infrasprinklers som reagerar på om en svetsning sker.

– Inträffar det går vårt papper av och vi får ett produktionsbortfall. I Premium kan jag göra egna listor för tillståndsgivning. När en svetsning sedan ska genomföras i närheten av en maskin dyker det upp information i appen som frågar om den tillståndsansvarige har stängt av infrasprinklerna. Vi kan även styra verktyget så att det skickas ut en notis om att kontakta berörda när heta arbeten ska utföras samt när det är klart och funktioner kan slås på igen, säger Maria. 

Minimerar risker och höjer säkerheten
Kostnaden för verktygen är försumbara i förhållande till den säkerhet de ger, menar Maria.

– Har vi bara förhindrat ett enda produktionsbortfall så har vi betalat kostnaden för Heta Arbeten® PREMIUM i flera år. I första hand handlar det om att skapa en trygg arbetsmiljö och sedan är vår största prioritet att undvika produktionsbortfall. Båda delarna har verktygen möjliggjort för oss. Att vi dessutom på ett enkelt sätt kan få fram statistik och säkert förvara de försäkringsunderlag som vi skulle behöva om olyckan skulle vara framme, gör att vi känner oss väldigt nöjda med vårt val.

Att ha enkel tillgång till statistik är värdefullt vid den här typen av arbetsuppgifter. Statistiken visar direkt hur många tillstånd som skrivs och baserat på antalet tillstånd kan företaget sedan estimera hur mycket tid de lägger i snitt på tillståndsgivning under exempelvis ett år.

app och premium_atic.png– För oss är statistiken jätteviktig. Nu kan vi snabbt se hur många tillstånd som utfärdats, hur arbetsbelastningen är och på ett enkelt sätt se om vi behöver justera tillgången på personal, vilket ger oss bättre framförhållning, säger Maria.

Hon rekommenderar verktygen varmt till alla företag eller organisationer som på något sätt utför heta arbeten med jämna mellanrum.

– Det är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att hantera både utfärdande, utförande samt uppföljning av heta arbeten. Dessutom blir det säkrare för oss i de områden där vi har högre risker, både för personskador och explosion, men vi minimerar även riskerna för produktionsbortfall och ekonomiska skador.

APP Heta Arbeten® är ett kostnadsfritt och användbart verktyg för dig som utför eller ger tillstånd för brandfarliga heta arbeten och har certifikat Heta Arbeten®. 

Heta Arbeten® PREMIUM är ett unikt verktyg för digital tillståndshantering som riktar sig mot företag och organisationer. PREMIUM effektiviserar och underlättar arbetet med tillståndshantering samtidigt som brandsäkerheten på arbetsplatsen stärks.

Se hur Heta Arbeten® PREMIUM kan hjälpa ditt företag, boka en kostnadsfri demo här!

Boka demo!

Låt oss berätta hur ditt företag kan effektivisera arbetet och öka säkerheten vid heta arbeten med - Heta Arbeten® PREMIUM