Distans - Behörighetsutbildning Heta Arbeten®

Smittspridningen av covid-19 har skapat en svår situation då många kursdeltagare inte kan ta sig till Behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Med anledning av detta kan arrangörer inom Heta Arbeten® hålla behörighetsutbildningen på distans. Även instruktörsutbildningen Heta Arbeten® som Brandskyddsföreningen håller erbjuds som distansutbildning.

sofie.png

Sofie Strömberg, kvalitetsansvarig Heta Arbeten®– Varför möjliggör ni för arrangörer att hålla Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® på distans?
– Smittspridningen av covid-19 har skapat en svår situation då många kursdeltagare har svårt att ta sig till behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Det har fått stora konsekvenser för många intressenter - bland annat de företag som beställer och utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, de företag som arrangerar utbildningen, men också för enskilda personer som behöver behörigheten för att kunna arbeta.


– För oss är det viktigt att kunna fortsätta utbilda för att upprätthålla brandsäkerheten vid heta arbeten även under coronakrisen. Därför är vi glada att vi tillsammans med Utbildningskommittén för Heta Arbeten® (UKHA), där både beställande branscher och försäkringsbolag är representerade, har kunnat ta beslutet att erbjuda behörighetsutbildningen på distans.

Möjligheten till distansutbildning är helt nytt. Kontakta din arrangör för att ta reda på vad de kan tillhandahålla. Hitta en utbildningsarrangör. 

Hur länge kommer utbildningen kunna erbjudas på distans?
- Brandskyddsföreningen och UKHA följer utvecklingen noggrant och kommer att meddela alla berörda om perioden skulle behöva förlängas. Just nu gäller möjligheten till sen 30 september 2021.

Kommer det här påverka innehållet i utbildningen på något sätt?
- Vi har genom kraven i den riktlinjerna för distansutbildning som vi tagit fram, sett till att behörighetsutbildningen på distans kommer att följa de gällande normer och riktlinjer som är beslutade av UKHA. Men för att möjliggöra att bedriva behörighetsutbildning Heta Arbeten® på distans har vi beslutat att man får göra vissa avsteg från utbildningsplanen. Bland annat har kravet på att genomföra en praktisk släckövning tillfälligt tagits bort. För alla deltagare som går utbildningen för första gången är det dock en stark rekommendation att man genomgår en praktisk släckövning inom ett år från utbildningstillfället.

Kvalitetssäkringen är en viktig byggsten i Heta Arbeten®. Hur ser ni till att upprätthålla kvalitén vid distansutbildningarna?
-Vi kommer att följa de utbildningar som genomförs på distans noggrant. Bland annat kommer vi öka antalet kvalitetsbesök under perioden, på distansutbildningarna kommer kvalitetsbesöken främst att genomföras på distans. Vi kommer också samla in synpunkter från instruktörer och deltagare för att kontinuerligt utveckla distansutbildningen tillsammans med våra arrangörer.

Håller ni även andra utbildningar i Heta Arbeten® på distans?
Ja, vi håller även våra instruktörsutbildningar på distans.

Läs mer och anmäl dig till instruktörsutbildning här