Behörighetsutbildning Heta Arbeten® på distans här för att stanna?

När pandemin gjorde sitt intåg i mars 2020 skapades en svår situation då många kursdeltagare inte kunde ta sig till Behörighetsutbildning Heta Arbeten®. Att inneha ett giltigt certifikat Heta Arbeten ® är en viktig kompetens som krävs på många arbetsplatser. Med anledning av detta fick arrangörer inom Heta Arbeten® en ny möjlighet, nämligen att hålla behörighetsutbildningen på distans.

sofie.png– För oss är det viktigt att kunna fortsätta utbilda för att upprätthålla brandsäkerheten vid heta arbeten även under pandemin. Därför fattade vi tillsammans med Utbildningskommittén för Heta Arbeten® (UKHA), där både branschorganisationer och försäkringsbolag är representerade, ett beslut om att tillfälligt erbjuda behörighetsutbildningen på distans, berättar Sofie Strömberg affärsområdesansvarig för Heta Arbeten®

Hög kvalitet även på distansutbildning

Eftersom distansutbildning inom heta arbeten var något nytt var det viktigt att säkerställa en god kvalitet. För att hjälpa arrangörerna att genomföra distansutbildningar på ett bra sätt togs en speciell riktlinje fram.

- Sedan våra arrangörer började med distansundervisning har vi genomfört många kvalitetsbesök. Resultaten visar att våra arrangörer lyckats anpassa sig väldigt bra till distansformatet och att utbildningarna håller en mycket hög kvalitet, säger Sofie.

Praktisk släckövning

En mycket viktig del i utbildningen är den praktiska släckövningen. Här får deltagaren öva sig att släcka en eld. För att snabbt hitta en lösning att fortsätta utbilda i heta arbeten under pandemin godtog försäkringsbolagen ett tillfälligt avsteg från att genomföra den praktiska släckövningen.

- Det finns ett beslut, fattat av Utbildningskommittén för Heta Arbeten® (UKHA), som säger att arrangörerna kan hålla utbildning på distans utan praktisk släckövning till och med den 30 april 2022. Vi rekommenderar dock starkt att deltagare som går en distansutbildning ska komplettera med en praktisk släckövning inom ett år. Detta ska göras hos den utbildningsarrangör som höll utbildningen, förklarar Sofie.

Hur länge kommer utbildningen kunna erbjudas på distans?

Under 2021 startade ett arbete med att ta fram en ny nationell norm för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Den föreslagna normen med tillhörande riktlinjer har varit på remiss och beräknas träda i kraft under andra halvan av 2022. Representanter för Heta Arbeten® har deltagit i arbetet med normen tillsammans med representanter från branschorganisationer, försäkringsbolag och konceptägare.

- Som normen är skriven finns möjlighet att även i framtiden tillåta distansutbildning. Dock har bland annat försäkringsbolag och branschorganisationer betonat att den praktiska släckövningen är en viktig del av utbildningsplanen och att den ska vara kvar som en obligatorisk del av alla utbildningar i framtiden, avslutar Sofie.

Kontakta din arrangör för att ta reda på vilken typ av utbildning de erbjuder. Hitta en utbildningsarrangör. 

Brandskyddsföreningen följer noga utvecklingen kring covid-19 och kommer vid behov att uppdatera information och riktlinjer efter uppdateringar från Folkhälsomyndigheten. Håll dig informerad här på hetaarbeten.se eller via Mina Sidor (för hetarbetare, arrangörer och instruktörer).