Heta Arbeten® - originalet sedan 1990!

Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® ger dig rätt kunskap och certifikat för att ge tillstånd till, utföra eller vara brandvakt för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen passar alla verksamheter och genom övningsexempel som ligger nära de miljöer du möter i din yrkesvardag får du en tydlig koppling till ditt dagliga arbeten. Hitta utbildningstillfälle!


Heta Arbeten® är ett modernt heltäckande skadepreventionskoncept sedan 1990 för ökad brandsäkerhet – för alla branscher. Konceptet är en av de mest effektiva satsningar mot bränder på arbetsplatser som har gjorts i Sverige. Resultatet av insatserna har blivit en radikal minskning av antalet bränder och en minskning av skadekostnader med över 75 procent sedan starten. Jag vill veta mer om Heta Arbeten®

APP Heta Arbeten®

Se till att du har rätt behörighet. Sök utbildningstillfälle

Säkerhetsregler & dokument Nya säkerhetsregler från 1 januari 2023, exempellista för tillståndsgivning, checklistor och blankette