Heta Arbeten® - originalet sedan 1990!

Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® ger dig rätt kunskap och certifikat för att ge tillstånd till, utföra eller vara brandvakt för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen passar alla verksamheter och genom övningsexempel som ligger nära de miljöer du möter i din yrkesvardag får du en tydlig koppling till ditt dagliga arbeten.

Hitta din utbildning hos någon av våra kvalitetsgranskade arrangörer. De finns i hela landet. Hitta utbildningstillfälle nära dig!

 

APP Heta Arbeten®

Se till att du har rätt behörighet. Sök utbildningstillfälle

Säkerhetsregler & dokument Nya säkerhetsregler från 1 januari 2023, exempellista för tillståndsgivning, checklistor och blankette