Heta Arbeten®

Ett modernt heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet – i alla branscher.

Heta Arbeten är brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning. Heta Arbeten® finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några.

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsgivare. För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha ätt kunskap och vara certifierade.

Jag vill veta mer om Heta Arbeten®

Utför du Heta Arbeten?

Se till att du har rätt behörighet. Sök utbildningstillfälle

Ladda ner regler & blanketter Här kan du ladda ner normer, säkerhetsregler och övriga blanketter.