Utbildningen Heta Arbeten® får högt betyg

Heta Arbeten® är en mycket intressant utbildning som deltagarna tycker är viktig för deras yrke. Det visar en undersökning som Brandskyddsföreningen genomfört bland deltagare och instruktörer för Heta Arbeten under 2017.

- Vi genomförde undersökningen för att få reda på deltagarnas inställning till utbildningen och för att se hur vi kan vidareutveckla utbildningen och hela skadepreventionskonceptet, säger Sofie Strömberg, Kvalitetsansvarig Heta Arbeten®

Resultatet visade bland annat att utbildningen som helhet är uppskattad – den får ett genomsnittligt betyg på 4,3 på en 5-gradig skala. Nära varannan deltagare sätter högsta betyg på utbildningen som helhet. 8 av 10 tycker också att utbildningen är viktig för deras yrke och dessutom att den är intressant. Innehållet i utbildningen ges överlag mycket höga omdömen av deltagarna. Samtliga instruktörer fick också mycket höga betyg för sin prestation, sitt engagemang och förmågan att lära ut.

Totalt sett ges svagare betyg (3,7 på en 5-gradig skala) gällande att praktiskt kunna tillämpa det man har lärt sig. 1 av 10 upplever det svårt att utnyttja kunskaperna i vardagen. 

- Enkäten gav oss många viktiga svar och vi är glada över att det sammantaget var ett mycket positivt resultat, som ger oss ett ovärderligt verktyg i arbetet med utvecklingen av konceptet. Vi är också väldigt glada över att så många deltagare och instruktörer tog sig tid att delta i undersökningen, säger Sofie Strömberg.