Vad är heta arbeten?

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. 

Konsekvenserna av en brand vid heta arbeten är många:

 • Reducerad skadeersättning från försäkringsbolaget.
 • Skadad egendom.
 • Nerlagd eller minskad produktion.
 • Förlorat arbete då det inte längre finns en arbetsplats att gå till.
 • Driftstörningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner, som till exempel sjukvård, flygplatser (alternativt transporter), datakommunikation samt el-,vatten- och fjärrvärmenät.
 • Personskada eller dödsfall.

Branscher

Heta arbeten förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några, och används till exempel vid:

 • takläggning
 • svetsning
 • ogräsbränning
 • färgborttagning med heta verktyg
 • varm hästskoning och hornbränning

 

”Företagen välkomnar våra besiktningsbesök”

Hans-Eric Zetterström på Länsförsäkringar har varit med och utvecklat skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® sedan starten. Resultatet har blivit en kraftig minskning av skadekostnaderna och säkrare arbetsplatser.

 

Konceptet Heta Arbeten sparar miljoner

Regelverket kring brandfarliga heta arbeten på tillfällig plats har räddat egendom för miljontals kronor de senaste 25 åren.