Statistik

Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som tillämpas i hela Norden. Den senaste femårsperioden har vi tillsammans utbildat cirka 870 000 hetarbetare. 

Sverige

326 000 personer är certifierade att utföra Heta Arbeten®. Det är så många som för tillfället har ett giltigt certifikat.

Brandskadestatistik

Försäkringsbolagens brandskadestatistik visar att sedan konceptet infördes så har brandskadekostnaderna minskat dramatiskt. Det visar att utbildningen gör stor samhällelig nytta inte bara ur ett kostnadsperspektiv utan också i form av att antalet brandskador minskar och antalet avbrottskador också sjunker.

Källa: Försäkringsförbundet